Osmancık Ömer Derindere MYO

Osmancık Ömer Derindere MYO

2005 yılında Gazi Üniversitesi bünyesinde kurulan Osmancık Meslek Yüksekokulu, 2005-2006 öğretim yılında 40 öğrenciyle faaliyete başlamıştır.


Bölümler ve Programlar
Bilgisayar Teknolojileri Bölümü / Bilgisayar Programcılığı Programı
Elektronik ve Otomasyon Bölümü / Elektronik Teknolojisi Programı
Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü / Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı
Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü / İş Sağlığı ve Güvenliği Programı
Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü / Harita ve Kadastro Programı
Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü / Tapu ve Kadastro Programı
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü / Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı
Yönetim ve Organizasyon Bölümü / Lojistik Programı
Tasarım Bölümü / Endüstri Ürünleri Tasarım Programı