Hitit Üniversitesi

Hitit Üniversitesi

Hitit Üniversitesi

Hitit Üniversitesi

Hitit Üniversitesi

Hitit Üniversitesi

Hitit Üniversitesi

RektörümüzdenRektörümüzden

Değerli Üniversite Adayı, YKS’de başarı elde ederek tercih aşamasına gelmenden dolayı seni kutluyorum. Önemli bir karar aşamasında olduğun bu noktada geleceğin için imkân ve şartları iyi değerlendirmeli ve kararlılıkla seni mutlu edeceğine inandığın yöne doğru ilerlemelisin. Önünde hayallerini gerçekleştirebileceğin uzun bir gelecek seni bekliyor. Okuyacağın üniversiteyi belirlerken öncelikle şu sorunun cevabını kendine verebilmelisin: “Öğrenim göreceğim üniversite, gelecekte yapmak istediğim meslek ve sahip olacağım yaşam kalitesi için gerekli eğitim-öğretim imkanlarını bana sunabiliyor mu?” Eğer mesleğini seçmişsen ve bu mesleğin gerektirdiği kriterleri kendi özelliklerinle uyumlu bulduysan geriye istediğin bölümü nerede okuyacağına karar vermen kalıyor. Bir Dünya Üniversitesi olma misyonuyla yola çıkmış olan üniversitemiz, öğrencilere sunduğumuz imkânlar, uluslararası işbirliği anlaşmalarımız ve geleceğe yönelik hedeflerimizle Türkiye’nin kısa zamanda yükselen ve güven kazanmış devlet üniversitelerindendir. Güven, azim ve istikrar bizim hiç vazgeçmeyeceğimiz unsurlarımızdan. Burada, öğrencilerimizle sıkça bir araya gelmeye çalışıyorum ve bu görüşmeler sonrasında onların ihtiyaç duydukları fırsat ve imkanları sağladığımızda, büyük bir inançla o işe sarıldıklarını ve güzel çalışmalara imza attıklarını görüyorum. Gününün büyük bölümünü üniversite için ayıran bir Rektör olarak şunu söyleyebilirim ki, yeteneklerin keşfedilmesinde ve farkındalık oluşturmada iletişimin önemi büyük. Bu bilinçle, paydaşlığı esas alarak hem öğrencilerin ihtiyaç duyduğu bireysel motivasyonu ve özgüveni onlara kazandırmaya çalışıyor, hem de sosyal paylaşım ve dayanışma esasları içerisinde grup çalışmalarında bulunmalarını temin etmeye özen gösteriyoruz.Amacımız sizlerin topluma duyarlı ve insanlarla empati kurabilen bireyler olarak yetişmenize katkı sağlamak. Öğrencilerimizin Orta Karadeniz’deki evi olan üniversitemiz, onların dünyadaki diğer öğrencilerin sahip olduğu imkan ve başarılara erişmesi için özverili bir şekilde çalışmalarına devam etmekte ve somut adımlar atmaya dikkat etmektedir. En az bir yabancı dil bilen, sürekli okuyan, araştıran, sorgulayan, hedeflerinin peşinden giden, gelecek kaygısı taşımayan mezunlar vermek bizim nihai hedeflerimizdendir. Burs olanaklarımızla da sizlerin yanındayız. Dinamizmin hiç kesilmediği, bilimsel, kültürel ve sanatsal etkinliklerin her daim olduğu üniversitemizde hem keyifli anlar yaşayacak, hem de iş hayatına donanımlı bir şekilde hazırlanabileceksin. Aile ortamını aratmayan bir öğrenim hayatını burada geçirebilirsin. Seni, tereddütsüz, gönül rahatlığıyla, bizimle birlikte bu güzellikleri yaşamaya, geleceğini istihdam kaygısı duymadan birlikte kurmaya ve mutlu bir gelecek için üniversitemize adım atmaya davet ediyorum. 


Prof. Dr. Reha Metin ALKAN 

Rektör

Üniversitemiz

Genel Bilgi
Güven ve huzurun hâkim olduğu Çorum ilinde 17 Mart 2006 tarihinde kurulan, bölgesinin parlayan yıldızı Hitit Üniversitesi, “Uygarlığı Aydınlatan Bilgi Güneşi”, “En Özel Devlet Üniversitesi” ve “Marka Şehir Dünya Üniversitesi” sloganlarıyla hem uygarlığı hem de yeniliği temsil ederek renkli üniversite yaşantısıyla birlikte istihdâm odaklı bölümleriyle öğrencilerine kaliteli eğitim garantisi veren güvenli bir gelecek sunuyor.

Deneyimli kadrosu, dinamik ve yetkin öğretim elemanları ile ulusal ve uluslararası saygınlığa sahip, yöresiyle, sanayisiyle her yönden bütünleşmiş, yeniliklere açık çağdaş bir üniversite olarak “Marka Şehir Dünya Üniversitesi” sloganıyla hedefine emin adımlarla ilerleyen Hitit Üniversitesi, kısa zamanda en çok gelişme kaydeden üniversitelerden biri olarak dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır.Koyduğumuz büyük hedefler doğrultusunda, gösterdiğimiz çaba ve gayretler sonuçlarını hızlı bir şekilde gösterdi. Eğitim hayatına başladığı 2006 yılından bugüne gelinen noktada; 9 fakültemiz, 3 enstitümüz, 3 yüksek okulumuz ve 7 meslek yüksekokulumuzda 1.463’ü lisansüstü öğrencisi olmak üzere 19.000 öğrencimiz eğitim-öğretim faaliyetlerini başarılı bir şekilde sürdürmektedir. Yabancı uyruklu öğrenci sayımız ise 308 olmakla birlikte öğrencilerimizin çoğunluğunu Orta Asya Cumhuriyetleri’nden gelen kardeşlerimiz oluşturuyor. Diğer yandan Avrupa’dan Kuzey Afrika’ya, Orta Doğu’dan Balkanlar ve Kafkaslara kadar toplam 27 farklı ülkeden öğrencimize ev sahipliği yapıyoruz. Dünya standartlarında ve dünyayla rekabet eden bir üniversite için eğitim kalitesini geliştirebilmek, daha çağdaş ve esnek bir yapı içinde eğitimi sürdürmek, öğrencilerimize başarılı ve çok yönlü bir gelecek sunmak adına eğitim ve öğretimin yeniden yapılandırılmasıyla ilgili çalışmalarımız hızla devam etmektedir. Nihai hedefimiz en az bir yabancı dil bilen, sürekli okuyan, araştıran, sorgulayan, hedeflerinin peşinden giden ve gelecek kaygısı taşımayan mezunlar vermektir.Aynı zamanda bugün sayısı 13’e ulaşan araştırma ve uygulama merkezlerimizle konusunda uzman öğretim elemanlarımızca pek çok konuda daha detaylı araştırmalar yapılmakta olup aynı zamanda 1 Eğitim ve Araştırma Hastanesi bulunmaktadır. Tüm bu eğitim faaliyetleri, Üniversitemiz bünyesinde tam zamanlı çalışan 745 öğretim elemanı ve 400’e yakın idari personeli tarafından yürütülmektedir. Böylece Hitit Üniversitesi yaklaşık 19.000 nüfuslu büyük bir kurum olmuştur.

Üniversitemiz Tarihçesi

Genel Bilgi
2006 yılında Hitit Üniversitesi adını alarak kurulan Üniversitemiz, aslında 1976 yılında yükseköğretim hayatına başlayan ve bu anlamda da yaklaşık 40 yıllık geçmişi olan köklü bir eğitim kurumudur. Eski olmanın verdiği tecrübe, genç olmanın sağladığı büyük enerji ve heyecan ile hareket eden Üniversitemiz, aradan geçen sürede üniversitelerden beklenen en temel işlevleri yapmanın yanı sıra, topluma her anlamda katkı sağlayan, üniversite-sanayi, üniversite-STK, üniversite-şehir iş birliğini geliştirmiş, her geçen gün adından daha fazla söz ettiren, yıldızı sürekli parlayan ve tercih edilen bir üniversite haline gelmiştir.

Hızla gelişen bir üniversite olmanın verdiği heyecan ve coşku ile Çorum ile her yönden bütünleşmiş, bilimsel, sosyal, ekonomik, kültürel ve sportif alanlarda etkin, dinamik bir üniversite olarak yoluna devam etmekte olan Hitit Üniversitesi "Marka Şehir, Dünya Üniversitesi" sloganıyla çıktığı bu yolda, ulusal ve uluslararası arenada hak ettiği yere ulaşmaya başlamış olup çıktığı bu uzun soluklu yolda başarı grafiğini sürekli olarak yükseltmeye devam etmektedir.

"Adil, şeffaf, hesap verebilir ve ulaşılabilir" yönetim anlayışının benimsendiği bir ortamda bilimsel ve etik değerlerden ödün vermeden çalışmalarını sürdüren, tüm paydaşları ile hep birlikte daha ileriye hızlı ve emin adımlarla ilerleyen Hitit Üniversitesi, çağın gerekleri içinde hareket edebilen ve kendini sürekli olarak yenileyen, içinde bulunduğu toplumun öncüsü haline gelmiş bir eğitim kurumudur. İstihdam odaklı bölüm ve programları ile evrensel düzeyde eğitim öğretim ve bilimsel üretim yapmayı ve bilginin teknolojiye, üretime dönüşümüne katkı sağlamayı hedefleyen Üniversitemiz, üstlendiği misyon ve sahip olduğu vizyon doğrultusunda gerek ilinde ve bölgesinde, gerekse uluslararası alanda tanınan öncü ve seçkin bir üniversite olmak için yürüttüğü çalışmalarına hız kesmeden devam etmektedir.Misyonumuz
Bilimin ışığında, uluslararası standartlara ve çağın gereklerine uygun bilgi üreten, nitelikli eğitim ve öğretim yapan, araştırma geliştirmede uluslararası kalite standartlarını yakalamış, katılımcı, paylaşımcı, özgün, estetik değerlere sahip, donanımlı bireyler yetiştiren ve bulunduğu yöreye, topluma her anlamda katkı sağlayan, evrensel değerlere sahip ve etik duyarlığı olan, şehirle bütünleşmiş, çağdaş ve lider bir üniversite olmak.Vizyonumuz
İsmini Anadolu toprakları üzerinde binlerce yıllık tarihi geçmişi olan Hitit Uygarlığından alan Üniversitemizi, demokratik, şeffaf, özgürlükçü, ehliyet ve liyakata dayalı bir yönetim anlayışıyla ülkemiz ve dünya üniversiteleri arasında daha saygın bir yere getirmek; üretken, girişimci, öncü, alanında söz sahibi mezunlar yetiştirerek, bölgemize, ülkemize ve insanlığa büyük katkılar sağlayan, tercih edilebilirliği ve bilimsel kalitesi sürekli artan bir üniversite olmak. 

Yönetim

Prof. Dr. Reha Metin ALKAN - REKTÖRProf. Dr. Reha Metin ALKAN 1969 yılında Çorum'da doğmuştur. İlk, orta ve lise öğrenimini aynı ilde tamamladıktan sonra, 1986 yılında başladığı İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü'nden 1990 yılında mezun olmuştur. İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği programından 1993 yılında yüksek lisans, 1998 yılında ise doktora derecesi alarak lisansüstü eğitimini tamamlamıştır. 2001 yılında yardımcı doçent, 2005 yılında doçent, 2010 yılında ise profesör unvanını almıştır. İTÜ Geomatik Mühendisliği Bölümü'nde 1991 yılından beri görev yapmaktadır. İngilizce bilen Prof. Dr. ALKAN, evli ve bir çocuk babasıdır.

Prof. Dr. Mustafa BIYIK - REKTÖR YARDIMCISI1972 Yılında Trabzon’un Maçka ilçesine bağlı Kaynarca Köyü’nde doğan Prof. Dr. Mustafa BIYIK, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Anabilim Dalı öğretim üyesidir. İlköğrenimini köyünde, Orta öğrenimini de Trabzon’da tamamladıktan sonra, 1995 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı yıl, Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi’ne Dinler Tarihi Araştırma Görevlisi olarak atandı. 1998’de Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yüksek lisansını, 2004’te de aynı enstitüde doktorasını tamamladı. 2001-2004 yılları arasında geçici görevlendirme ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde görev yaptı. 2008’de Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Dinler Tarihi Anabilim Dalı’na Yardımcı Doçent olarak atandı. 2009 Yılında Doçent oldu. 2013 yılında bilimsel araştırmalarda bulunmak üzere 3 ay Londra’da kaldı. 2014 yılında Profesör ünvanını aldı. Genel olarak Hıristiyanlık, Hıristiyan eskatolojisi ve Ortadoğu, Presbiteryenlik, yeni dinler, kültler, Moonculuk ve Tanrı’nın Çocukları gibi alanlarda çalışmaları bulunmaktadır. Yayımlanmış 4 kitabı ve pek çok bilimsel makale ve çevirisi bulunan Prof. Dr. Mustafa BIYIK’ın çalışmalarına çok sayıda atıf yapılmıştır. Halen Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde görevine devam eden Prof. Dr. Mustafa BIYIK, evli ve iki çocuk babasıdır.

Prof. Dr. Nurcan BAYKAM - REKTÖR YARDIMCISI 01.06.1965 yılında Kayseri’de doğdu. İlkokulu Kayseri‘de Ortaokul ve Lise Eğitimini TED Ankara Koleji’nde tamamladı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1989 yılında mezun oldu. Uşak Devlet Hastanesi’nde mecburi hizmetini tamamladıktan sonra 1991 yılında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji İhtisasına başladı. 1995 yılında uzman olduktan sonra aynı klinikte Başasistan olarak çalışmaya devam etti. 1999 yılında Amerika Birleşik Devletleri, Pittsburg’da, The University of Pittsburgh Schools of the Health Sciences and UPMC’de HIV/AIDS klinik ve moleküler tanı testleri üzerine çalıştı. 2002 yılından itibaren 1.5 yıl süreyle Refik saydam Hıfzıssıha Merkezi Başkanlığında Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 2005 yılında Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Doçenti oldu. Bilim dalı ile ilgili Hastane İnfeksiyonları ve Viral Hepatitle Savaşım Derneklerinde yönetim kurulu üyesi olarak görevi devam etmektedir. Viral hepatitler, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, bruselloz, HIV/AIDS ve hastane infeksiyonları başta olmak üzere alanı ile ilgili yurtiçi ve yurtdışı olmak üzere 77 yayınlanmış eseri, 130 bildirisi, 1’i uluslararası olmak üzere 24 kitap bölümü bulunmaktadır. 2008 yılında Şef Yardımcısı olarak atandığı Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniğinde 2012 yılından beri Eğitim Gorevlisi olarak çalışmakta iken 2 Haziran 2014 de Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.B.D. na Profesör olarak atandı. Evli ve 1 kızı olup iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Sayılarla Hitit

Sayılarla HİTÜ

- 19.000 Öğrenci,

- 800 Öğretim Elemanı,

- 300 Uluslararası Öğrenci,

- 20.000 Mezun Öğrenci,

- 66 Uluslararası Üniversite ile İkili İşbirliği Anlaşması,

- 29 Uluslararası Üniversite ile Erasmus+ Değişim Programı Anlaşması,

- 52 Uluslararası Üniversite ile Mevlana Değişim Programı Anlaşması,

- 100.000 Basılı Kaynak,

- 700.000 Elektronik Kaynak,

- 54 Veritabanı,

- 4.000 Dijital Kütüphane Materyali,

- 90 Öğrenci Kulübü,

- 11 Fakülte,

- 1 Yüksekokul,

- 7 Meslek Yüksekokulu,

- 18 Uygulama ve Araştırma Merkezi,

- 1 Teknokent,

- Merkez Laboratuvar,

- 110.205 m2 Kapalı Alan,

- 2.643.249 m2 Açık Alan,

- 25.000 Üniversite arasında dünyanın en iyi 2.500 üniversitesi içinde,

- URAP 2000 yılından sonra kurulan üniversiteler sıralamasında 14.,

- URAP tüm üniversiteler genel sıralamasında 71.,

- URAP devlet üniversitesi genel sıralamasında 59.,

- Greenmetric 2016 dünya üniversiteleri sıralamasında Türkiye'den katılan devlet üniversiteleri arasında 3.

Medeniyetler Beşiği ve Dünyanın Merkezindeki En Özel Devlet Üniversitesi

Sizleri Bekliyor

Neden Hitit?

Hitit Üniversitesi ve Çorum

Çorum’da sosyal yaşam, çevre illere göre daha fazla gelişmiştir. Şehrin coğrafi konumu ve kültürel altyapısı, Çorum’da sosyal etkinlikler gerçekleştirmeye çeşitli olanaklar sunmaktadır. Şehirde çok zengin bir müzenin yanında çeşitli sinema salonları, Devlet Tiyatro Salonu, ulusal ve uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapabilecek kapasitede spor kompleksleri, olimpik yüzme havuzu bulunmaktadır. Aynı şekilde çok sayıda kafe, restorant, eğlence merkezleri ve AVM, öğrencilerin boş vakitlerini geçirebilecekleri mekanlar arasında yer almaktadır. 

Şüphesiz yaşam giderleri, yaşam standartlarına göre kişiden kişiye değişmektedir. Ortalama bir öğrencinin yaklaşık yaşam giderleri ne bakacak olursak; yurtta kalan bir öğrencinin masrafı, yurt giderleri dahil olmak üzere aylık 350-600 TL arasındadır. Eve kalmak isteyen öğrenciler şehir merkezinde ve merkez dışındaki bütçeye uygun fiyatlarla kiralık ev bulabilmektedirler.


Neden Hitit Üniversitesi?

1. 25.000 Üniversite Arasında Dünyanın En İyi 2.500 Üniversitesi İçinde,

2. Antarktika’da “Bilim Üssü Projesi”nde Yer Alması,

3. URAP 2000 Yılından Sonra Kurulan Üniversiteler Sıralamasında 14.,

4. URAP Devlet Üniversiteleri Genel Sıralamasında 59.,

5. 20.000’i Aşan Mezunu ve 20.000’e Yakın Öğrencisiyle Deneyimli Bir Üniversite,

6. Deneyimli ve Yetkin Akademik Kadrosu, 

7. Öğretim Elemanı Başına Düşen 0,90’lık Yayın Sayısı,

8. 1.500’e Yaklaşan Akademik ve İdari Personeli,

9. Öğretim Elemanı Başına Düşen 1/25’lik Öğrenci Sayısı,

10. Güçlü Üniversite-Sanayi İşbirliği ile Kurulan TEKNOKENT’i,

11. Ar-Ge Çalışmaları İçin Son Teknolojik Cihazlarla Donatılmış Laboratuvarları,

12. Güçlü Bilişim Alt Yapısı,

13. İstihdam Odaklı 215 Programı,

14. 92 Öğrenci Kulübü ile Sosyal, Kültürel ve Bilimsel Etkinliklere Katılım İmkanı,

15. Öğrencilere Mezun Olurken İkinci Diploma Fırsatı,

16 Meslek Yüksekokullarında 3+1 Müfredatı ile İşyerinde Eğitim İmkanı,

17. Bazı Dersleri Uzaktan Eğitim ile Alma Fırsatı,

18. Mezuniyet Sonrasında 40 Programda Lisansüstü Eğitime Devam Etme İmkanı,

19. Değişim Programları Sayesinde Yurtdışı Eğitim Fırsatı,

20. 7/24 Erişilebilir Kütüphanede 800.000’e Yakın Basılı ve Elektronik Kaynak Sayısı,

21. Eğitim Birimlerimiz Arasında Ücretsiz Rink Servisleri ile Ulaşım Hizmeti,

22. 1.50 TL’ye 4 Çeşit Hijyenik, Denetimli Yemek Hizmeti,

23. Kısmi Zamanlı Çalışarak Aylık 400 TL’ye Varan Gelir Elde Etme,

24. İhtiyaç Sahibi Her Öğrencimize Yemek Bursu,

25. İhtiyaç Sahibi Öğrencilerimize Çeşitli Burslar,

26. 34 Farklı Ülkeden 200’ün Üzerinde Uluslararası Öğrenci,

27. Öğrencilere Şehirde Rahatlıkla Her Bütçeye Uygun Yurt ve Ev Bulma İmkanı,

28. Şehirden Eğitim Birimlerimize Rahat Ulaşım,

29. 42 yıllık köklü bir geçmişe sahip olduğu için,

30. Bütün gücünü ve birikimini mesleki eğitime yoğunlaştırdığı için,

HİTİT ÜNİVERSİTESİ'ni tercih edin!


Teknokent
Çorum Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Anonim Şirketi Üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin işbirliği sağlanarak, ülke sanayisinin uluslararası alanda rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması maksadıyla teknolojik bilgi üretmek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek, ürün kalitesini veya standardını yükseltmek, verimliliği artırmak, üretim maliyetlerini düşürmek, teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, teknoloji ile yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun kararları da dikkate alınarak teknoloji yoğun alanlarda yatırım olanakları yaratmak, araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkanı yaratmak teknoloji transferlerine yardımcı olmak ve yüksek ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak alt yapıyı sağlamak amacıyla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’na istinaden, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 10.05.2013 tarih ve 3775 sayılı izin yazısı ile kurulmuştur.Yemek Bursu
Üniversitemiz tarafından öğrencilerimize yemek adı altında ücretsiz yemek tahsis edilmekte ve ihtiyaç sahibi her bir öğrencimize bu destek kapısı açık tutulmaktadır. 2011 yılında 290 öğrenciye yemek bursu verilirken 2015 yılı içerisinde yemek bursu verilen öğrenci 500’e, 2017 yılında ise % 124’lük bir artışla 650 öğrenciye ulaşmıştır. Ayrıca 2011 yılından itibaren yemek bursu verilen toplam öğrenci sayısı 3.290’dır.

Kısmi Zamanlı Çalışma
Yükseköğretim Kurumları Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul ve Esasları kapsamında, Üniversitemiz birimlerinde talep eden öğrencilerimize boş zamanlarında çalışma imkanı sağlanarak, çalışmaları karşılığında verilen ücretle bir yandan öğrencilerimize ekonomik destek sağlanmaya, diğer yandan da çalıştıkları birimde mesleki anlamda iş deneyimi kazanmalarına çalışılmaktadır. Bu kapsamda 2011 yılında 150 öğrenci kısmi zamanlı çalışma desteğinden faydalanırken, 2015 yılında bu rakam 320’ye, 2017 yılında ise % 133’lük bir artışla 350’ye çıkmıştır. Bu şekilde 2011 yılından 2017 yılı sonuna kadar toplam 1.900 öğrenci kısmi zamanlı olarak desteklenmiştir.

İstihdam Odaklı Bölümler
Üniversitemizde eğitim gören öğrencilerin mezun olduktan sonra iş hayatına rahatlıkla girebilmeleri için “İSTİHDAM ODAKLI BÖLÜMLER”

Staj Yeri Bulma İmkanı
İlimizdeki kamu ve özel kuruluşlarda öğrencilerimize “STAJ İMKANI”

Güçlü Bilişim Altyapısı
teknolojiyi her zaman odağında tutan, kendi programları ve işletim sistemlerini yazan Üniversitemizin 2007-2011 yılından önce aldığı yazılımlar ve bu yazılımlara toplam ayrılan bütçe 150.000 TL iken 2018 yılında güncel haliyle Üniversitemiz tarafından halen kullanılan, dışarıdan satın alınan programların ve yazılımların güncelleştirilmesi ile lisans yenilemesinde 320.000 TL civarında yatırım yapılacağı öngörülmektedir. Her geçen gün çıtasını yükseltmeyi başaran Üniversitemizin bugün geldiği noktada, bilişim altyapısına yapılan yatırım oranındaki artışı %113’tür.

Akademik Kadro
Alanında son derece yetkin akademik kadro ve öğrenci odaklı eğitim

Öğrenci Kulüpleri
Üniversiteler, öğrencilerin hobi ve ilgi alanlarını keşfedebilmesi ve bu alanlarda kendilerini geliştirebilmesi için en ideal ortamdır. Bu ortamı sağlayan en önemli unsur, şüphesiz ki öğrenci kulüpleridir. Spordan müziğe, resimden edebiyata kadar birçok farklı alanda faaliyet gösteren üniversite öğrenci kulüpleri, hem okulun ilk yıllarından itibaren öğrencilerin sosyalleşebilmesini sağlayacak önemli bir araç hem de dersler dışındaki boş zamanlarda öğrencilerin yeni şeyler üretebileceği bir zemin olmaktadır. 


Engelsiz Üniversite

Engelsiz Üniversite Ödülleri, gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. "Öğrenci Dostu Yeni YÖK" olarak, engellilerin sorunlarının çözümü için teşvik edici çalışmalar ve projeler gerçekleştirmiş yükseköğretim kurumlarına "mekanda erişebilirlik", "eğitimde erişebilirlik" ve "sosyo-kültürel faaliyetlerde erişebilirlik" olmak üzere 3 kategoride bayrak ödülleri ile farklı engelli gruplarına erişilebilir kılan üniversitelerin ilgili programlarına "Engelsiz Program Nişanı" verildi.

Gerçekleştirmiş olduğu çalışmalarla ulusal ve uluslararası arenada adından sıkça söz ettiren Üniversitemiz, “Engelsiz Üniversite” sloganıyla yapmış olduğu altyapı çalışmaları ve gösterdiği duyarlılık neticesinde Türkiye’de yalnızca 3 üniversitenin almaya hak kazandığı "Engelsiz Program Nişanı" na sahip oldu. Üniversitelerin ilgili programlarına verilen "Engelsiz Program Nişanı" Üniversitemiz Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi Programı’na layık görüldü.

Gerçekleştirilen tören kapsamında almış olduğu çok sayıda ödül ile dikkatleri üzerine çeken Üniversitemiz, Engelsiz Program Nişanı ödülünün yanısıra ödül kapsamında başvuru yaptığı tüm birimler için Bayrak ödüllerini de almaya hak kazandı. 

Spor Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu "Mekanda Erişim Bayrak Ödülü" (Turuncu Bayrak), ve "Eğitimde Erişilebilirlik Bayrak Ödülü" (Yeşil Bayrak) almaya uygun görüldüler.

Mekânda Erişilebilirlik (Turuncu Bayrak) Açık, yarı açık ve kapalı alanların engelli bireylere yönelik düzenlenmesine ilişkin kanun, tüzük, imar planları, yönetmelik hükümleri, TS 9111 ve farklı uluslararası standartlar gözetilerek, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygunluk açısından belli bir düzeyde gayret gösteren üniversitelerimize verildi.

Eğitimde Erişilebilirlik (Yeşil Bayrak) Engelli öğrencilerin doğal eğitim haklarının nitelikli olarak gerçekleşmesi için, verilen eğitimlerin çeşitli aşamalarında belli bir düzeyde destekleyici bilgi, belge, ders araç ve gereçlerini sağlayan üniversitelerimizde yapılan çalışmaları desteklemek ve teşvik etmek üzere verildi.

Sosyo-Kültürel Faaliyetlere Erişilebilirlik (Mavi Bayrak) Engelli öğrencilerimizin sosyal ve kültürel faaliyetlere erişimleri ve etkin katılımlarına yönelik alınmış olan tedbirleri ve hizmetleri desteklemek ve teşvik etmek üzere bu konuda belli bir düzeyde gayret eden üniversitelerimize verildi.


Barınma ve Yemek

İlimizdeki Yurtlar

Çorum Merkez ve Osmancık ilçemizde, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait yurtlar bulunmaktadır. Ayrıca Çorum Merkez'de ve ilçelerimizde çok sayıda özel öğrenci yurtları ve apartları öğrencilerimize hizmet vermektedir.
Gıda Hizmetleri

Üniversitemiz personeli ve öğrencilerinin öğle yemeği ihtiyacını karşılamak üzere il merkezinde 5 mutfakta yemek üretimi yapılmakta ve 7 yemekhanede yemek servisi sunulmaktadır. Menüler Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim elemanları ve diyetisyenler tarafından öğle yemeğinde alınması gereken ortalama kalori (900-1200) değerleri dikkate alınarak oluşturulmaktadır. Ayrıca ikinci öğretim öğrencilerine de yemek hizmeti verilmektedir.

Hijyenik Koşullarda ve Yüksek Kalitede Ekmek Üretimi

Ülkemizde 2013 yılında başlatılan “Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası” bünyesinde pek çok önemli faaliyet gerçekleştirilmekle birlikte bu konuda Üniversitemiz de üzerine düşen sosyal sorumluluk bilincine sahip çıkmıştır.


Haziran-2013 tarihinden bu yana Üniversitemiz Gıda Mühendisliği Bölümü koordinatörlüğünde faaliyet gösteren Tahıl Ürünleri İşleme Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Laboratuvarı Ekmek Üretim Bölümü’nde ekmek tebliğine uygun, optimum hijyen ve sanitasyon koşullarında üretilen ve el değmeden ambalajlanan roll tipi ekmekler (tam buğday ekmeği/beyaz ekmek) Üniversitemiz yemekhanelerinde tüketime sunulmaktadır.Burslar ve Krediler

Kısmî Zamanlı Çalışma
Üniversitemizde her geçen gün yaygınlaşan bu uygulamayla, öğrencilerimiz ders saatleri dışındaki boş zamanlarında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda Üniversitemizin akademik ve idari pek çok biriminde (eğitim birimleri, laboratuvarlar, tahıl laboratuvarı, araştırma merkezleri, kütüphane, proje ofisi, uluslararası ilişkiler ofisi, basın ofisi, bilgi işlem, uzaktan eğitim vb.) günlük en fazla 3 saat, haftalık en fazla 15 saat ve toplamda aylık en fazla 60 saat olmak üzere çalışmalarını sürdürmektedir. Yükseköğretim Kurumları Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul ve Esasları kapsamında, Üniversitemiz birimlerinde talep eden öğrencilerimize boş zamanlarında çalışma imkanı sağlanarak, çalışmaları karşılığında verilen ücretle bir yandan öğrencilerimize ekonomik destek sağlanmaya, diğer yandan da çalıştıkları birimde mesleki anlamda iş deneyimi kazanmalarına çalışılmaktadır. Bu şekilde 2011 yılından 2017 yılı sonuna kadar toplam 1.900 öğrenci kısmi zamanlı olarak desteklenmiştir. Bu uygulama sayesinde öğrencilerimize ekonomik olarak destek verilirken esas olarak daha öğrenci iken pek çok farklı konuda uygulama becerisi kazanmaları ve tecrübe sahibi olmaları da sağlanmış olmaktadır. Öğrencilerimizin kişisel gelişimine katkı sağlayan kısmi zamanlı çalışma imkanı ile kazanılan etkili ve güçlü iletişim kurabilme, takım çalışmasında uyum ve liderlik ve etkili zaman yönetimi gibi pek çok beceri, öğrencilerimizin mezun olduktan sonraki hayatlarına da yansıyacaktır. Yemek Bursu İmkanı
Üniversitemizde öğrencilerimize sunulan sosyal imkanlar her geçen yıl artmakta olup ihtiyacı olan öğrencilerimize bir akademik yıl için Üniversitemiz yemekhanelerinde ücretsiz yemek yeme imkanı sunulmaktadır. Üniversitemizde 2010 yılında 203 öğrenciye yemek bursu verilirken bu yıl itibarıyla %146'lık bir artışla 500 öğrencimiz bu destekten yararlanmaktadır.Karşılıksız ve Özel Burslar
Sayısı her geçen gün büyük bir hızla artan öğrencilerimize her konuda yoğun destek veren Üniversitemiz, imkanlar ölçüsünde ilimizin STK'ları ve hayırseverleri ile gerçekleştirdiği yoğun görüşmeler sonucunda ihtiyaç sahibi öğrencilerimize burs sağlamaktadır.

Şehit Çocuklarına Burs
Üniversitemizi yeni kazanan şehit çocuklarına, üniversitemiz imkanları dahilinde burs desteği sağlanmaktadır.

Ulaşım

Şehir içi Ulaşım (Ring Servisi)

Hürriyet Meydanında yer alan (Saat Kulesi yanı) otobüs durağından 15 dakikada bir hareket eden toplu taşıma araçları ile Rektörlük binası ve Mühendislik Fakültesinin yer aldığı Kuzey Kampüsüne, diğer Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarına ulaşım sağlanabilmektedir. Hafta içi 09:00-18:00 saatleri arasında fakültelerimize ulaşabileceğiniz "Ücretsiz Ring Servisimiz" bulunmaktadır. 


Şehirler Arası Karayolu ile Ulaşım
Çorum’a başta İstanbul, Ankara ve İzmir’den olmak üzere, Türkiye’nin hemen her ilinden kolaylıkla ulaşım sağlanabilir.

İstanbul
-
Çorum 614 km
Ankara
-
Çorum 243 km
İzmir
-
Çorum 837 km
Samsun
-
Çorum 175 km
Antalya
-
Çorum 783 km
Konya
-
Çorum 496 km
Afyon
-
Çorum 508 km

Hava Yolu İle Ulaşım
Çorum’a en yakın havalimanı olan Merzifon’a İstanbul’dan Türk Hava Yolları (Atatürk Havaliman’ından) ve Pegasus Havayolları (Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan) ile ulaşım mümkündür. Türk Hava Yollarının her gün, Pegasus Hava Yolarının ise haftada üç gün, direkt uçuşu bulunmaktadır. Merzifon Havalimanı Çorum’a yaklaşık 67 km’lik mesafede bulunmaktadır. Bunun dışında Samsun Çarşamba Havalimanı’ndan (193 km) ve Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan (254 km) Çorum'a ulaşım sağlanabilmektedir.


Fiziki İmkanlar

Bilgisayar Altyapısı
Üniversitemizde idari ve eğitim amaçlı 2500'ü aşkın masaüstü bilgisayar ve sayısı 600'ün üzerinde dizüstü bilgisayar bulunmaktadır. Hitit Üniversitesi'nin tüm birimlerinde kablolu ve Wi-Fi internet hizmeti verilerek öğrencilerimizin bilgisayar laboratuvarlarından sınırsızca yararlanması sağlanmıştır.

Üniversitemizdeki birimlerimizde ve öğrenci laboratuvarlarında bulunan bilgisayarlar, modern teknolojinin gereklerine uygun olarak yüksek performanslı yeni modellerle değiştirilmiş, ayrıca eğitim ve araştırma laboratuvarlarındaki birçok donanım da yenilenmiştir.İnternet Altyapısı
Üniversitemizin tüm yerleşkelerinde "Hitit Wifi: Kablosuz Kampüs Projesi" hayata geçirilerek akademik ve idari personelimiz, öğrencilerimiz ile misafir kullanıcılarımız için yüksek hızda kesintisiz kablosuz internet erişimi sağlanmıştır. 

Kablosuz ağın kurulmasıyla birlikte Üniversitemiz Eduroam (Education Roaming - Eğitim Gezintisi) Konfederasyonu'nun da üyesi olmuştur. Bu üyelikle Eduroam üyesi olan diğer kurumlara (yurt içi, yurt dışı) giden personelimiz ve öğrencilerimiz, herhangi bir kayıt işlemine gerek duymadan üniversitede kullandığı kullanıcı adı ve parolayı kullanarak o kurumdaki internet hizmetlerinden yararlanabilmektedirler. Aynı durum, Eduroam üyesi olan kurumlardan Üniversitemize gelen yabancı konuklar için de geçerlidir.Lisanslı Yazılımlarımız
Lisanslı yazılımlar, getirdikleri tüm yasal avantajların yanında güncellenebilir oluşları ve  üretici firma desteği sayesinde virüs ve korsanların bilgisayarlara girmesini zorlaştırmaları nedeniyle daha güvenli bir kullanım imkânı sağladıkları için büyük öneme sahiptir. Üniversitemiz de lisanslı yazılım kullanımına önem vermekte olup akademik ve idari birimlerimizden gelen talepler doğrultusunda Üniversitemiz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından bilgisayar yazılımlarının lisanslama çalışmaları sürdürülmektedir.Akıllı Sınıflarda Eğitim Öğretim
Günümüzde bilişim teknolojilerinin kullanımı giderek yaygınlaşmakta olup yeni teknolojiler eğitim de dahil olmak üzere uygulama alanlarını hızla arttırmaktadır. Bu değişimle birlikte Üniversitemizde de, öğretim elemanlarımızın eğitim teknolojileirinden daha rahat faydalanabilmesi, istedikleri bilgilere, sınıfta istedikleri an ulaşabilmelerinin sağlanması, derslerin öğrencilerimiz için daha anlaşılabilir ve verimli hale getirilmesi ve bu sayede eğitim kalitesinin arttırılması amacıyla internet tabanlı eğitim uygulamaları olan "akıllı sınıflar" kullanıma sunulmuştur.Otomasyon Programı İle Online Kayıtlar
Üniversitemiz öğrencilerinin kişisel bilgilerini içeren, öğrencilerin ders seçimi yapabildikleri, ders programlarını ve sınav notlarını inceleme imkânı sunan Öğrenci Otomasyon Sistemi, Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından geliştirilerek uygulamaya sunulmuştur.

Otomasyon sistemi sayesinde öğrencilerimiz, kayıt işlemleri menüsünü kullanarak ders onayı bölümünden yapmış oldukları ders seçimlerini, atanmış danışmanlar aracılığıyla akademik takvimlerde belirtilen tarihlerde değiştirebilir, düzenleyebilir ya da onaylatabilirler.

Kütüphane

Kütüphanemize 7/24 Erişim
Modern çağın gerekliliklerine uygun olarak dijital kütüphane ağırlıklı yönelim ile 7/24 ulaşılabilir kütüphanemiz sayesinde okuyucularımızın akademik araştırma ve çalışmalarına büyük katkı sağlanmaktadır.Basılı ve Elektronik Kaynak Sayılarımız
Üniversitemizde bilgi hizmetleri, basılı bilgi kaynaklarının yanı sıra elektronik kaynaklar ile de yoğun olarak desteklenmekte, basılı ve elektronik yayın koleksiyonları her geçen yıl daha da zenginleşmektedir.

Online Veri Tabanı Hizmeti
Bilimsel bilgiye daha hızlı ve kolay ulaşmayı sağlayarak akademik araştırmalara hız kazandırmak amacıyla Üniversitemiz Kütüphanelerindeki Elektronik Yayın Koleksiyonlarının her geçen yıl daha da zenginleşmesi için çalışmalarımız devam etmektedir. Üniversitemiz öğrencileri ve öğretim elemanlarının, Üniversitemiz Kütüphane koleksiyonunda halen mevcut olan 52 Online Veri Tabanı aracılığı ile 514.000 e-kitap, 45.000 e-dergi ve 2.9 milyon e-tez’e 7/24 ulaşımı mümkün olmaktadır. Kullanıcılarımızın abone olunan bu Veri Tabanlarına kampüslerimizden olduğu gibi kampüs dışından da ulaşabilmeleri mümkündür.Elektronik Veri Tabanlarımız
Üniversitemizin son dönemlerde yapmış olduğu bilişim alanındaki gelişmelere paralel olarak bilimsel bilgiye erişimde basılı kitap ve dergi gibi geleneksel materyallerin dışında kullanımı tüm dünyada oldukça yaygınlaşan, internet üzerinden pek çok veri tabanına üyelik sağlanarak da güncel bilgiye hızlı erişim sağlanmaktadır. İçerisinde milyonlarca dergi, tez, makale ve akademik çalışmaların yer aldığı sayısı 48'e ulaşan veri tabanlarına sadece Merkez Kütüphanemizden değil, internet bağlantısı bulunan her yerden rahatlıkla erişim sağlanabilmektedir.Multimedya Birimimiz

Hizmet çeşitliliği ve kalitesi ile seçkin bir kütüphane olma özelliğine sahip Merkez Kütüphanemizde "Multimedya Birimi" oluşturulmuştur.

Kullanıcıların, görsel ve işitsel materyaller aracılığı ile öğrenme süreçlerini hızlandırmak, yoğun geçen çalışma ortamlarına farklılıklar katmak ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla Multimedya Birimimizde;
- DVD/CD/Blue-Ray Film,
- Belgesel-Eğitim CD'leri,
- Klasik Türk Müziği,
- Bilisel etkinlik proceedingleri ağırlıklı olmak üzere 1000'e yakın muhtelif yayınlarla hizmet verilmeye başlanmıştır. Merkez Kütüphanemizde bu bölüm için ayrılan uygun ortamlarda, kullanıcılarımıza her türlü teknik destek verilere bu materyallerin kullanımı da sağlanmaktadır.

Eğitim - Öğretim

Eğitim - Öğretim
Ülkemizde bugün itibarıyla sayıları 200'e yaklaşan devlet/vakıf üniversitelerinden her yıl binlerce öğrencimiz mezun olmakta ve sadece ülkemizdeki değil, dünyadaki meslektaşlarıyla da rekabet etmek durumunda kalmaktadırlar. Öğrencilerimizi en iyi şekilde yetiştirebilmek ve onların dünyadaki gelişmiş ülkelerdeki öğrencilerin sahip olduğu imkân ve başarılara erişebilmesini sağlayabilmek için özverili bir şekilde çalışmalarımıza devam etmekteyiz.

Dünya standartlarında ve dünyayla rekabet eden bir üniversite için eğitim kalitesini geliştirebilmek, daha çağdaş ve esnek bir yapı içinde eğitimi sürdürmek, öğrencilerimize başarılı ve çok yönlü bir gelecek sunmak adına eğitim ve öğretimin yeniden yapılandırılmasıyla ilgili çalışmalarımız hızla devam etmektedir. Nihai hedefimiz en z bir yabancı dil bilen, sürekli okuyan, araştıran, sorgulayan, hedeflerinin peşinden giden ve gelecek kaygısı taşımayan mezunlar vermektir.

Akademik Takvim
Önlisans & Lisans akademik takvim için tıklayınız.
Lisansüstü akademik takvim için tıklayınız.Çift Anadal & Yandal
Çift Anadal, bir lisans veya önlisans programına (birinci anadal) kayıtlı olan öğrencilerin, üniversitesindeki başka bir bölümün/programın tüm derslerini alarak, aynı zaman dilimi içinde her iki programı da başarıyla tamamlayıp, ikinci bir dalda lisans diplomasına sahip olmalarıdır. 

Bir lisans öğretim programına kayıtlı olan öğrencilerin, üniversitelerindeki başka bir bölümden bazı dersleri eş zamanlı olarak alıp, başarıyla tamamlamalarına imkan veren yandal programı uygulaması sonucunda ise, öğrencilerimiz çift anadal programındaki gibi diploma değil, bir sertifika alabileceklerdir. Yeni Açılan Bölüm ve Programlarımız
2011 yılından bugüne dek Üniversitemizde, toplumsal ihtiyaçlara göre istihdam odaklı yeni bölüm ve programların açılması yoluna gidilmiştir. Üniversitemiz mevcut ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarına ek olarak her yıl güncel yeni bölümleri bünyesine katmıştır. Üniversitemizde 2011 - 2014 yılları arasında 68 yeni program açılarak bölüm/program sayısı 170'e yükselmiş, 2011 yılından itibaren birçok yeni bölüm ve programlarımıza da ilk defa öğrenci alımı yapılmıştır.Tıp Fakültemizdeki Başarılar
Tıp Fakültesi'nin ilimiz ve Üniversitemi için gerekliliğine ve önemine istinaden yürütülen yoğun çalışmalar sonucu, Çorum Valiliği ve Üniversitemiz arasında imzalanan protokol yürürlüğe girmiş ve ilimizdeki devlet hastanesi ile afiliasyon (ortak kullanım/iş birliği) yapılarak T.C. Sağlık Bakanlığı Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üniversitemize kazandırılmıştır. 3 bölüm ve 44 anabilim dalı kurularak gerekli akademik kadronun aktarımı ile Tıp Fakültemizde çalışmalar büyük bir hız kazanmıştır. 

60'a yakın öğretim üyemiz göreve başlayarak bilgi ve tecrübelerini ilimize ve çevre illere yansıtmaya başlamışlardır. Böylece ilimizde çözüm imkânı sunulmayan çeşitli sağlık sorunları çevre illere gidilmeksizin çözüme kavuşturulmuştur. Her geçen gün yeni hizmetleri bünyesine katarak hizmet kalitesini arttırmakta olan hastanemizde, güncel teşhis ve tedavi imkânlarına hızlıca ulaşılarak, ilimizde daha önce yapılmayan pek çok cerrahi operasyon yapılmaya başlanmıştır.
Lisansüstü Eğitim
Yükseköğretimin bir parçası olan ve gerçekleştirilen araştırma ve geliştirme çalışmalarıyla gerek bilginin üretilmesi ve hayata aktarılması gerekse nitelikli insan gücü yetiştirme noktasında fonksiyonları olan lisansüstü eğitim stratejik öneme sahip olup bir ülkenin hem uzman personel ihtiyacı için hem de akademisyen ve araştırmacı ihtiyacının karşılanması açısından oldukça önemlidir. 

Üniversitemizin vizyonu doğrultusunda sürekli geliştirdiğimiz iyi yapılandırılmış lisansüstü eğitimimiz ile özgün fikirler üretebilen yaratıcı bireyler yetiştirmekteyiz. Her geçen yıl daha da yoğun başvuruların yapıldığı lisansüstü programlarımızda, öğrencilerimize gerek kendi alanlarında uzmanlaşma gerek farklı disiplinlerden birinde de iş yapabilme yeteneği kazandırılmaktadır.


Değişim Programları

Değişim Programları
Erasmus+, Mevlana programları ile farklı ülkelerde eğitim imkanı,
Farabi programı ile ülkemizdeki diğer üniversitelerde bir eğitim öğretim yılı eğitim imkanı üniversitemizce sağlanmakta özellikle öğrencilerimizin değişim programlarından faydalanması için rehberlik çalışmaları yapılmaktadır.

Marka Şehir, Dünya Üniversitesi” sloganıyla çıkmış olduğu yolda uluslararasılaşma çalışmalarına hız kesmeden devam eden Üniversitemiz, pek çok ülke ile eğitim-öğretim anlaşmaları imzalamış ve bunların sonucunda da pek çok faaliyetler yapılmaya başlanmıştır.
Üniversitemiz bugün itibariyle dünyanın farklı bölgelerinde yer alan 29 ülkeden 71 üniversite ile ikili işbirliği, 22 ülkeden 59 üniversite ile Mevlana ve 14 ülkedeki 28 üniversite ile de Erasmus+ anlaşması olmak üzere uluslararası arenada, 47 ülkedeki 126 üniversite ile toplam 158 anlaşma imzalanmıştır.  

Söz konusu anlaşmalar çerçevesinde karşı üniversiteler ile öğrenci ve öğretim elemanı değişimi, staj faaliyeti, uluslararası etkinliklerin düzenlenmesi ve ortak proje çalışmaları yapılmış ve yapılmaya devam etmektedir. Erasmus+ değişim programı ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız
Mevlana değişim programı ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız
Farabi değişim programı ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız

Sosyal, Kültürel ve Sportif Etkinlikler

Sosyal, Kültürel ve Sportif Etkinlikler
Üniversiteler, öğrencilerin hobi ve ilgi alanlarını keşfedebilmesi ve bu alanlarda kendilerini geliştirebilmesi için en ideal ortamdır. Bu ortamı sağlayan en önemli unsur, şüphesiz ki öğrenci kulüpleridir. Spordan müziğe, resimden edebiyata kadar birçok farklı alanda faaliyet gösteren üniversite öğrenci kulüpleri, hem okulun ilk yılından itibaren öğrencilerin sosyalleşebilmesini sağlayacak önemli bir araç hem de dersler dışındaki boş zamanlarda öğrencilerin yeni şeyler üretebildiği bir zemin olmaktadır.

Hitit Üniversitesi olarak sadece eğitim öğretim faaliyetleri ile değil, öğrencilerimizin ilgi alanlarına göre hemen hemen her konuda mevcut olan ve her geçen gün sayıları artmakla birlikte bugün itibarıyla 80'e yaklaşan aktif öğrenci kulübü ile gerek öğrenci projeleri ve teknik geziler gerekse sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler gerçekleştirilmektedir. Öğrenci kulüplerimizde gerçekleştirilen tüm etkinlikler öğrencilerimizin, çok yönlü düşünce anlayışını destekleyecek entelektüel bakış açısına sahip olabilmelerini, ortak karar alabilmeyi ve ortak hareket edebilmeyi, kısacası iş birliğini tam anlamıyla kavrayabilmelerini ve sağlıklı ilişkiler kurmalarını sağlamaktadır. ÇORUM

Çorum'un Tarihçesi
Karadeniz Bölgesinin İç Anadolu’ya açılan kapısı olan Çorum İli , Anadolu kültür mozaiği içerisinde eşsiz bir konuma sahiptir. Günümüzden 7 bin yıl öncesine ait kültürel verilere rastlanan Çorum’da, ilk organize devleti kuran Hititlerin ilk başkenti Hattuşa bulunmaktadır. Hattuşa Anadolu’nun kalbinde, UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası Listesine alınmış ülkemizdeki 9 değerden biridir. Hitit uygarlığı en az Mısır Uygarlığı kadar eski ve zengin bir uygarlıktır. Hititlerle Mısırlılar arasında yapılan Kadeş Antlaşması metin tabletleri Boğazköy’de bulunmuştur. Hititlerin diğer önemli kült (dini) merkezlerinden sayılan, arkeolojide Arinna olarak bilinen Alacahöyük Ören Yeri; 13 Kral Mezarı , Hatti Tunç Güneş Kursu ve Sfenksli Kapıları ile görülmeye değer tarihi bir yerdir. Ulu Önder Büyük Atatürk’ün bizzat direktifleriyle ilk milli kazılarımızın başlangıç noktası olması ile de önem arz eder. Ayrıca, 1990 yılında başlatılan ve kongre dili Türkçe olan “Hititoloji Kongresi” her üç yılda bir düzenlenmekte olup, 6 yılda bir de Çorum’da gerçekleştirilmektedir. Bu kongreye dünyanın bir çok yerinden bilim adamı katılmaktadır. Hitit uygarlığının yanı sıra, her biri sanat şaheseri olan Selçuklu ve Osmanlı Dönemine ait; cami, köprü ve kalelerle süslü Çorum, yayları ve İncesu Kanyonu gibi doğal güzellikleri ile de görülmeye değer bir yerdir.Çorum Müzesi

Dört kat şeklinde düzenlenen Arkeolojik eser salonunun ilk katında, Alacahöyük, Kuşsaray ve Büyük Güllücek kazılarında bulunmuş olan Kalkolitik Çağ eserleri ile başlayan kronolojik bir teşhir yapılmıştır. Yine bu salonda Eski Tunç Çağına ait Alacahöyük kazı buluntuları ile müzeye satın alma yoluyla kazandırılan aynı döneme ait eserler sergilenmektedir. Bu katta Eski Tunç Çağı Alacahöyük prens ve prenses mezarlarından “L” Mezarı aslına uygun olarak teşhir edilmektedir.

Bu bölümü takiben Çorum ili sınırları içindeki arkeolojik kazılarda (Boğazköy-Hattuşa, Alacahöyük, Yörüklü Hüseyindede) açığa çıkartılan Hitit dönemi eserleri ile Boğazköy-Hattuşa’da açığa çıkartılan yapıların mimari kesiti ve magazinler, fotoğraflar ve tanıtım levhaları eşliğinde sergilenmektedir. Aynı katta Yörüklü kazısında bulunan ve Eski Hitit dönemine tarihlenen iki adet kabartmalı vazo teşhir edilmektedir. Birisi, Çankırı-İnandık kabartmalı vazosu gibi dört frizli olup, diğeri daha küçük ve boynu üzerinde tek kabartma friz bulunmaktadır. Müze koleksiyonunda özel bir yere sahip, üzeri çivi yazılı Hitit kralı II. Tuthaliya’ya ait (M.Ö.1430) ünik bronz kılıç da yine aynı katta sergilenmektedir.
Hattuşa - Boğazkale
Çorum ilinin yakınlarında bulunan Hattuşaş Antik Kenti, Hitit İmparatorluğunun başkentliğini yapmış eski bir yerleşim yeridir.

Şu anda Boğazköy olarak bilinen antik kent, M.Ö. 17. ve 13. yüzyıllarda bir başkent özelliği taşımaktaydı ve ilk yapılan kazı 1834 yılında Charles Texier tarafından gerçekleştirilmiştir. Ayrıca bu kenti dünyaya tanıtan isim yine aynıdır.Kargı Yaylası

Üzerlerinde sonradan yapılan Aksu ve Gökçedoğan göletlerinde yetiştirilen alabalıkları, yöreye özgü bitki örtüsü ve bol su kaynakları ile bir doğa harikası görünümündedir.

İstanbul’u Doğu Karadeniz’e bağlayan yol güzergahından 12 km içeride bulunan Kargı İlçesinden 8 km kuzeydoğu yönüne gidildiğinde Kargı Yaylası ve ona bağlı olarak Aksu, Çobanlar, Örencik, Göl; Çetni, Doğluca ve diğer yaylalara ulaşmak mümkündür.Yazılıkaya Tapınağı
Hattuşa’nın en büyük ve en etkileyici kutsal mekanı, şehrin dışında yer alan, yüksek kayalar arasına saklanmış Yazılıkaya Açık Hava Tapınağı’dır. Tapınak’ta 90’dan fazla tanrı, tanrıça, hayvan ve hayal ürünü yaratıklar kaya yüzeyine işlenmiştir. Tanrı ve tanrıça dizileri, İmparatorluk panteonunun baş tanrıları olan fırtına tanrısı ve güneş tanrıçası’ nın maiyetini oluşturuyordu. Bu yorum sonucunda; Yazılıkaya “Yeni yıl şenlikleri evi” olarak tanımlanabilir. Hitit kült (dini tören) metinlerine göre yeni yıl ve ilkbahar törenlerinde bir araya gelen tüm tanrılar “fırtına tanrısı’nın evi’nde” toplanırlardı. Bu şenlikte kentin diğer tüm tapınaklarından tanrı heykellerinin törensel bir alayla Yazılıkaya’ ya taşınmış olabileceği değerlendirilmektedir.Alacahöyük
Çorum’un 45 km. güneybatısında, Ankara’nın 160 km. doğusundadır. Eski Tunç Çağı ve Hitit çağında çok önemli bir kült (dini tören) ve sanat merkezi olan Alacahöyük’te 4 uygarlık çağı açığa çıkartılmıştır. Alacahöyük’te 1. uygarlık çağı, Hellenistik, Roma, Bizans, Selçuklu-Osmanlı dönemleri ile temsil edilmektedir. 1. kültür katta, Geç Frig çağında höyüğün her yanı iskan edilmiştir. Küçük evlerden oluşan bu kat, seramiğine göre, M.Ö. 650’den daha eski değildir.

Mabedi, büyük yapıları, özel-blok evleri, sokakları, büyük küçük su kanalları, şehir suru, biri kabartmalı ortastadlarla süslü sfenksli, diğeri poternli anıtsal kapılarıyla Hitit İmparatorluk Çağı’nın müstahkem olmayan, düz ovaya kurulan tipik temsilcisi höyüğün 2. kültür katını oluşturur. Kalker temel üzerine andezit bloklarla inşa edilmiş olan Sfenksli Kapının genişliği 10 metredir. O, bir yolla bağlandığı büyük mabedin anıtsal geçididir.Laçin Kapılıkaya Anıtsal Kaya Mezarı
Çorum’un yaklaşık 27 km. kuzeyinde,Kırkdilim mevkiinde oldukça sarp , kayalık ve akarsu tarafından yarılmış derin vadilerin oluşturduğu engebeli arazi üzerinde,kuzeye doğru uzanan bir kaya blokunun burun kısmının kuzey-batı köşesinde yer almaktadır.

Komutan İKEZİOS’a ait hellenistik dönem kaya mezarı olup,M.Ö. II.yüzyıla tarihlenmektedir. Çay seviyesinden 65 m. Yükseklikteki kaya mezarının yamuk biçimli bir podyum zemini vardır.Bu podyumdan 8 basamaklı merdivenle ikinci platformda ,oradan da 12 basamaklı merdivenle mezar önündeki podyuma geçilmektedir. Mezar odasının kapısı üzerinde “İKEZİOS”yazısı okunmaktadır. Mezar odası kareplanlı olup,girişin sağ ve solunda niş şeklinde oyulmuş ölü şekilleri vardır.
Koyunbaba Köprüsü
Osmancık İlçe merkezinde Kızılırmak üzerinde bulunan Koyunbaba Köprüsü II. Beyazıt zamanında yapılmıştır. Yapımına 1484 yılında başlanmış, 1489 yılında tamamlanmıştır. Uzunluğu 250 m., genişliği 7,5 m. olan köprü dikdörtgen kesitli sarı kesme taşlardan yapılmıştır. Sivri kemerli 19 gözlüdür. Ancak bugün zamanla ırmak birikintileriyle dolması nedeniyle 15 gözü görülebilmektedir.

Adını ünlü Türk velilerinden Koyunbaba’ dan alan köprünün kitabesi Arapça harflerle yazılmıştır. Birbirine paralel 5 sıradan meydana gelmektedir. Kitabede köprüyü yaptırandan bahsedilmekte olup, köprü mimarı hakkında herhangi bir bilgi verilmemektedir.

Alışveriş Alanları

ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ (AVM)
Toplamda 145 bin m²’lik inşaat alanına sahip olan AHL Park; 141 mağazası ile ulusal tekstil markalarından teraslı yeme-içme alanlarına, eğlence ünitelerinden yüksek teknolojili 8 adet sinema salonuna,1.500 araç kapasiteli otopark alanına kadar birçok ilki Çorum’a getiriyor. Çorum dışında çevre illerden gelen misafirlerini de en iyi şekilde ağırlamaya hazırlanan AHL Park’ta, 3.000 m²’lik çocuk eğlence merkezi ve 4.800 m²’lik spor kompleksi de yer alıyor.

Büyük Zafer Çarşısı
1972 yılında dönemin esnaflarından Mehmet Söke, Gazi Alakol, Cahit Bayrak, önderliğinde kooparatif kurularak temeli atılan Zafer Çarşısı 1980 yılında faaliyete geçmiştir. 12 bin metre kare alan içerisinde 176 iş yeri ve 500'e yakın personel ile Çorum'un ilk çok katlı çarşısıdır. Yüzlerce marka binlerce ürün yelpazesi cazip fiyat ve ödeme alternatifleriyle ayakkabıdan, kıyafetten, hediyelik eşyaya, pırlantadan, parfümeriden, elektronik eşyaya, kafeteryasına; güler yüzlü hizmet ile alışverişle eğlence katan bölgenin en güçlü alışveriş merkezlerindendir. Yılda 25 milyon ziyarete sahip olan çarşımızda her türlü sosyal hizmetten faydalanabilirsiniz. Saat 7:30 - 22:00 saatleri arasında çarşımızı ziyaret edebilirsiniz.Sinema ve Tiyatro Salonları

Çorum Devlet Tiyatro Salonu
Şu anda İlimizdeki Devlet Tiyatrosu alt yapı sorunu bulunmayan ve yerleşik tiyatro olmaya hazır binası ile Kültür ve Sanata hizmet etmektedir. Çorum Devlet Tiyatrosu sahnesinde; sezon içerisinde; cuma günleri saat 20:00'de ve cumartesi günleri saat 14:00'te ve 20:00'de olmak üzere haftada 3 kez oyun sahnelenmektedir.

Öğrenci ve Grup İndirimli bilet fiyatı 3,00-TL ve Tam bilet fiyatı 5,00-TL olup; biletler Çorum Devlet Tiyatrosu gişesinden temin edilebilir.Sinema Salonları
Çorum'da faaliyet gösteren alışveriş merkezleri içerisinde ve özel işletme olarak hizmet veren sinema salonları bulunmaktadır. Toplamda 3 adet sinema bulunan ilimizde, sosyal aktivitelerinizi rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz.