Şahsen Başvuru Yolu İle Kayıt

Şahsen Başvuru Yolu İle Kayıt

Elektronik kaydı tercih etmeyen veya zorunlu nedenlerle elektronik kaydı yapılamayan öğrencilerimizin kayıt işlemleri, 19-23 2019 Ağustos tarihleri arasında (saat 09:00-17:00 arası) Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Kayıt Kabul Bürosu’nda yapılacaktır. Şahsen başvuru sırasında aşağıdaki belgelerin öğrencilerimizin yanında bulundurmaları gerekmektedir:


a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi, 

b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)  

c) 6 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf, 

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge, 

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri, 

f) 1999 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek öğrenci adaylarımızın (Bakaya veya yoklama kaçağı olanlar) Askerlik Şubelerinden alacakları Askerlik Durum Belgesi (Bir fakülte veya yüksekokula kaydolmasında askerlikçe bir sakınca olmadığına dair belge).