Yönetim

Yönetim

Prof. Dr. Ali Osman Öztürk - REKTÖR


Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, 1972 yılında Kütahya’nın Emet ilçesinde dünyaya geldi. Emet İmam Hatip Lisesi’nden mezun olduktan sonra, 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde lisans eğitimine başladı. Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden dereceyle mezuniyetinin ardından aynı üniversitenin İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi Bölümünde “Avrupa Birliği’nin Sosyal Politikaları ve Endüstri İlişkileri” alanında yüksek lisans derecesini 1997’de aldı.

1997 yılında yerleştiği İstanbul Üniversitesi Çalışma Ekonomisi doktora programı dâhilinde ders dönemini tamamlayarak Ağustos 1998’de Amerika’ya gitti. ABD’nin en saygın üniversitelerinden olan Cornell Üniversitesi’nde aldığı dil eğitiminin yanı sıra, çalışma ekonomisi ve insan kaynakları alanlarında araştırmalarını sürdürdü. Lisansüstü eğitimine Amerika’da devam etme kararı üzerine, North Carolina State Üniversitesi’nde Kamu Yönetimi Anabilim dalında doktora çalışmalarına 2000 yılında başladı. Doktora eğitimini, tam zamanlı eğitmen asistan (teaching assistant) olarak 2005 yılında tamamladı. Asistanlık görevi boyunca siyaset biliminde araştırma yöntemleri derslerinin geliştirilmesi ve internet üzerinden sunulmasında göstermiş olduğu başarıdan dolayı “Üstün Araştırma Görevlisi” ödülüne layık görüldü.

Doktora derecesini aldığı aynı yıl üniversitede henüz proje aşamasında olan Kamu Sektöründe Liderlik Lisans tamamlama programında koordinatör olarak göreve başladı. LPS programının yapılandırması dâhilinde, akademik program altyapısının oluşturulmasından müfredat gelişimine kadar her aşamada aktif rol aldı. 2008 yılı itibariyle LPS programı direktörü ve Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler Fakültesinde öğretim görevlisi olarak atandı. Aynı yıl başlayan küresel finansal kriz nedeniyle üniversitenin program bütçelerinde küçülmeye gitmesine rağmen, Prof. Öztürk’ün öncülük ettiği LPS programı kurmuş olduğu finansman modeli ile fakülte bütçesinden pay almaksızın finansal getiri sağlama başarısı gösterdi. LPS programının kısa sürede elde ettiği akademik başarı yanında finansal kaynak temini ve yönetiminde geliştirdiği model, North Carolina State Üniversitesi’nde yeni bir model olarak kullanılmaya başlandı. LPS Program direktörlüğü döneminde “Kamu Sektöründe Liderlik” dersleri verirken alanında saygın akademik dergilerde (SSCI vd.) makaleler yayınladı.

2008 ve 2010 yılları arasında üniversite dışında eğitim faaliyetlerinde de bulunan Prof. Öztürk, Amerika Birleşik Devletleri kamu sektöründe oldukça etkili kabul edilen Kamu Yöneticileri Sertifika Programı (CPM) bağlamında North Carolina Eyaleti üst düzey yöneticilerine Yönetim Uygulamaları eğitimleri verdi ve proje danışmanlığı yaptı.

Prof. Dr. Öztürk akademik kariyerine, 2011 yılı yazında Türkiye’ye dönüşünden 2014 yılı Ekim ayına kadar görev yaptığı İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde devam etti. Burada Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi sıfatının yanında sırasıyla Bologna Süreci Koordinatörlüğü, bölüm başkanlığı, Liderlik ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü gibi idari görevler de ifa etti. 2013’te Kamu Yönetimi anabilim dalında doçent, 2018’de ise profesör olan Öztürk, İstanbul Medipol Üniversitesi İngilizce Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde öğretim üyesi olarak görev yaptı. Akademik faaliyetlerini Türkiye’de sürdürürken, diğer yandan ABD’de kurucusu olduğu Kamu Sektöründe Liderlik (LPS) programı ile olan bağını koparmayarak 2011-2015 döneminde çevrimiçi eğitim yöntemiyle North Carolina State Üniversitesi öğrencilerine liderlik dersleri verdi. Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’ün yeni kamu yönetimi, kamu sektöründe girişimcilik, iş ahlakı ve sosyal bilimlerde araştırma metotları gibi alanlarında çok sayıda uluslararası ve ulusal düzeyde yayınlanmış çalışması bulunmaktadır.

Akademik kariyerinin yanında, 2014’ten 2018’e kadar sırasıyla Başbakan Müşaviri, Başbakan Başmüşaviri ve Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörü görevlerinde bulunan Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, 2017’den bu yana TRT Yönetim Kurulu üyeliğini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babası olan Öztürk iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Prof. Dr. Nurcan BAYKAM - REKTÖR YARDIMCISI 


01.06.1965 yılında Kayseri’de doğdu. İlkokulu Kayseri‘de Ortaokul ve Lise Eğitimini TED Ankara Koleji’nde tamamladı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1989 yılında mezun oldu. Uşak Devlet Hastanesi’nde mecburi hizmetini tamamladıktan sonra 1991 yılında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji İhtisasına başladı. 1995 yılında uzman olduktan sonra aynı klinikte Başasistan olarak çalışmaya devam etti. 1999 yılında Amerika Birleşik Devletleri, Pittsburg’da, The University of Pittsburgh Schools of the Health Sciences and UPMC’de HIV/AIDS klinik ve moleküler tanı testleri üzerine çalıştı. 2002 yılından itibaren 1.5 yıl süreyle Refik saydam Hıfzıssıha Merkezi Başkanlığında Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 2005 yılında Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Doçenti oldu. Bilim dalı ile ilgili Hastane İnfeksiyonları ve Viral Hepatitle Savaşım Derneklerinde yönetim kurulu üyesi olarak görevi devam etmektedir. Viral hepatitler, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, bruselloz, HIV/AIDS ve hastane infeksiyonları başta olmak üzere alanı ile ilgili yurtiçi ve yurtdışı olmak üzere 77 yayınlanmış eseri, 130 bildirisi, 1’i uluslararası olmak üzere 24 kitap bölümü bulunmaktadır. 2008 yılında Şef Yardımcısı olarak atandığı Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniğinde 2012 yılından beri Eğitim Gorevlisi olarak çalışmakta iken 2 Haziran 2014 de Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.B.D. na Profesör olarak atandı. Evli ve 1 kızı olup iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Prof. Dr. Halil İbrahim ŞİMŞEK - REKTÖR YARDIMCISI 


1968’de Bayburt/Aydıntepe’de doğdu. İlkokulu Aydıntepe, orta öğrenimini Bayburt İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. 1993’te Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. 1996’da OMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans ve 2002’de Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Doktora öğrenimini tamamladı. 1994 yılından 2003’e kadar Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Tasavvuf Ana Bilim Dalı'nda Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. 2003’te aynı ana bilim dalında Yrd. Doç. Dr. kadrosuna atandı. 2006’da kadrosu Hitit Üniversite-si İlahiyat Fakültesine aktarıldı. 2008’de Doçent unvanını aldı. 2014’te Profesör kadrosuna atandı. 2016’da geçici görevlendirmeyle Bayburt Üniversitesi’nde görev aldı. 2016-2019 arasında BAYÜ’de rektör yardımcısı ve Sağlık Bilimleri Fakültesi dekan vekili olarak görev yaptı. Halen Hitit Üniversitesi’nde rektör yardımcısı ve İlahiyat Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.