Eğitim - Öğretim

Eğitim - Öğretim

Eğitim - Öğretim
Ülkemizde bugün itibarıyla sayıları 200'e yaklaşan devlet/vakıf üniversitelerinden her yıl binlerce öğrencimiz mezun olmakta ve sadece ülkemizdeki değil, dünyadaki meslektaşlarıyla da rekabet etmek durumunda kalmaktadırlar. Öğrencilerimizi en iyi şekilde yetiştirebilmek ve onların dünyadaki gelişmiş ülkelerdeki öğrencilerin sahip olduğu imkân ve başarılara erişebilmesini sağlayabilmek için özverili bir şekilde çalışmalarımıza devam etmekteyiz.

Dünya standartlarında ve dünyayla rekabet eden bir üniversite için eğitim kalitesini geliştirebilmek, daha çağdaş ve esnek bir yapı içinde eğitimi sürdürmek, öğrencilerimize başarılı ve çok yönlü bir gelecek sunmak adına eğitim ve öğretimin yeniden yapılandırılmasıyla ilgili çalışmalarımız hızla devam etmektedir. Nihai hedefimiz en z bir yabancı dil bilen, sürekli okuyan, araştıran, sorgulayan, hedeflerinin peşinden giden ve gelecek kaygısı taşımayan mezunlar vermektir.

Akademik Takvim
Önlisans & Lisans akademik takvim için tıklayınız.
Lisansüstü akademik takvim için tıklayınız.


Çift Anadal & Yandal
Çift Anadal, bir lisans veya önlisans programına (birinci anadal) kayıtlı olan öğrencilerin, üniversitesindeki başka bir bölümün/programın tüm derslerini alarak, aynı zaman dilimi içinde her iki programı da başarıyla tamamlayıp, ikinci bir dalda lisans diplomasına sahip olmalarıdır. 

Bir lisans öğretim programına kayıtlı olan öğrencilerin, üniversitelerindeki başka bir bölümden bazı dersleri eş zamanlı olarak alıp, başarıyla tamamlamalarına imkan veren yandal programı uygulaması sonucunda ise, öğrencilerimiz çift anadal programındaki gibi diploma değil, bir sertifika alabileceklerdir. 


Yeni Açılan Bölüm ve Programlarımız
2011 yılından bugüne dek Üniversitemizde, toplumsal ihtiyaçlara göre istihdam odaklı yeni bölüm ve programların açılması yoluna gidilmiştir. Üniversitemiz mevcut ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarına ek olarak her yıl güncel yeni bölümleri bünyesine katmıştır. Üniversitemizde 2011 - 2014 yılları arasında 68 yeni program açılarak bölüm/program sayısı 170'e yükselmiş, 2011 yılından itibaren birçok yeni bölüm ve programlarımıza da ilk defa öğrenci alımı yapılmıştır.


Tıp Fakültemizdeki Başarılar
Tıp Fakültesi'nin ilimiz ve Üniversitemi için gerekliliğine ve önemine istinaden yürütülen yoğun çalışmalar sonucu, Çorum Valiliği ve Üniversitemiz arasında imzalanan protokol yürürlüğe girmiş ve ilimizdeki devlet hastanesi ile afiliasyon (ortak kullanım/iş birliği) yapılarak T.C. Sağlık Bakanlığı Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üniversitemize kazandırılmıştır. 3 bölüm ve 44 anabilim dalı kurularak gerekli akademik kadronun aktarımı ile Tıp Fakültemizde çalışmalar büyük bir hız kazanmıştır. 

60'a yakın öğretim üyemiz göreve başlayarak bilgi ve tecrübelerini ilimize ve çevre illere yansıtmaya başlamışlardır. Böylece ilimizde çözüm imkânı sunulmayan çeşitli sağlık sorunları çevre illere gidilmeksizin çözüme kavuşturulmuştur. Her geçen gün yeni hizmetleri bünyesine katarak hizmet kalitesini arttırmakta olan hastanemizde, güncel teşhis ve tedavi imkânlarına hızlıca ulaşılarak, ilimizde daha önce yapılmayan pek çok cerrahi operasyon yapılmaya başlanmıştır.


Lisansüstü Eğitim
Yükseköğretimin bir parçası olan ve gerçekleştirilen araştırma ve geliştirme çalışmalarıyla gerek bilginin üretilmesi ve hayata aktarılması gerekse nitelikli insan gücü yetiştirme noktasında fonksiyonları olan lisansüstü eğitim stratejik öneme sahip olup bir ülkenin hem uzman personel ihtiyacı için hem de akademisyen ve araştırmacı ihtiyacının karşılanması açısından oldukça önemlidir. 

Üniversitemizin vizyonu doğrultusunda sürekli geliştirdiğimiz iyi yapılandırılmış lisansüstü eğitimimiz ile özgün fikirler üretebilen yaratıcı bireyler yetiştirmekteyiz. Her geçen yıl daha da yoğun başvuruların yapıldığı lisansüstü programlarımızda, öğrencilerimize gerek kendi alanlarında uzmanlaşma gerek farklı disiplinlerden birinde de iş yapabilme yeteneği kazandırılmaktadır.