Rakamlarla HİTÜ

41

Akademik Birim

11

Fakülte

3

Enstitü

1

Yüksekokul

7

Meslek Yüksekokulu

19

Uygulama ve Araştırma Merkezi

217

Bölüm / Program

97

Önlisans

74

Lisans

51

Lisansüstü

1.415

Akademik ve İdari Personel

65

Profesör

62

Doçent

224

Dr. Öğr. Üyesi

225

Öğretim Görevlisi

19.000+

Öğrenci

8.222

Önlisans

9.362

Lisans

1.551

Lisansüstü

97

Önlisans

300+

Uluslararası Öğrenci

120

Üniversite İle Anlaşma

6.250

Öğrenciye Burs Desteği

680+

Proje

2.672,436

Toplam Kampüs Alanı