İhtisaslaşma

İhtisaslaşma

Türkiye’de Makine Ve İmalat Teknolojileri Alanında İhtisaslaşan Tek Üniversiteyiz

Türkiye’deyeni kurulan üniversiteler arasında bulunmasına rağmen özellikle sanayikuruluşlarıyla işbirliği alanında dikkat çeken adımlar atarak bölge ekonomisineönemli katkılar sunan Hitit Üniversitesi, “Makine ve İmalat Teknolojileri”alanında ihtisaslaşan tek yükseköğretim kurumu olarak belirlendi.


Çorum’da, 2006’da kurulduktan sonra, bölgedeki kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla işbirliği halinde yürütülen birçok projenin hayata geçirilmesini sağlayan üniversitemiz, YÖK tarafından yürütülen “Yükseköğretim Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi”ne dahil olan 15 üniversite arasında yer alıyor.


Makine imalat sektöründe büyük bir potansiyele sahip bir şehirde bulunan üniversitemiz, makine ve imalat teknolojileri alanında ihtisaslaşarak, bölgemizde faaliyet gösteren özel sektör kuruluşlarının rekabet gücünün artırılmasına destek olmayı planlıyor.İhtisaslaşma alanına uygun olarak, Çorum Sanayi Odası ve Çorum Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İşadamları Derneği ile işbirliğini artırarak, hem eğitim hem de Ar-Ge alanında örnek projeler uygulanıyor. Bu kapsamda hayata geçirilen önemli projeler arasında, Çorum sanayi kuruluşlarındaki personel niteliğinin geliştirilmesine yönelik Sürekli Eğitim Merkezimizde periyodik eğitim programları, Sanayi Odaklı Lisansüstü Tez İşbirliği Protokolümüz kapsamında 16 adet sanayi odaklı lisansüstü tez çalışması, 7+1 sanayi ve üniversite işbirliği çağdaş eğitim modeli uygulaması bulunuyor.


Makine ve imalat teknolojilerine yönelik ihtisaslaşma alanında belirlenen yol haritasına göre, önümüzdeki süreçte, orta-yüksek ve yüksek teknolojiye geçiş ve inovasyon, iletişim teknolojileri ve dijital dönüşüm, girişimcilik, finansal ve insan kaynakların etkin kullanımı olmak üzere bu dört alt bileşenin eş zamanlı uygulanması tasarlanıyor.


Sağlıktan savunmaya kadar bütün stratejik alanlarda öğrencilerini yetiştiren Hitit Üniversitesi, Makine ve İmalat Teknolojileri alanında katkı sunacak üst kalitede insanları topluma kazandırmanın altyapısını hazırlıyor.