Kurumsal

1976

Hikayemizin Başlangıcı

Güven ve huzurun hâkim olduğu Çorum ilinde 17 Mart 2006 tarihinde kurulan, bölgesinin parlayan yıldızı Hitit Üniversitesi, “Uygarlığı Aydınlatan Bilgi Güneşi”, “En Özel Devlet Üniversitesi” ve “Marka Şehir Dünya Üniversitesi” sloganlarıyla hem uygarlığı hem de yeniliği temsil ederek renkli üniversite yaşantısıyla birlikte istihdâm odaklı bölümleriyle öğrencilerine kaliteli eğitim garantisi veren güvenli bir gelecek sunuyor.

1987

Mühendislik Fakültesi

Gazi Üniversitesi’ne bağlı olarak Kimya Mühendisliği ve Makine mühendisliği Bölümlerine alınan 51 öğrenci ile 2000-2001 Eğitim-Öğretim yılında öğretime başlayan ve ilk mezunlarını 2003-2004 Eğitim-Öğretim yılı sonunda veren Fakültemiz, 2006 yılında kurulan Hitit Üniversitesi’ne bağlanmıştır. İzleyen yıllarda; 2006 yılında Gıda Mühendisliği ve Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümleri açılmıştır. 2003-2004 yılında Kimya Mühendisliği ve Makine Mühendisliği Bölümlerinin İkinci Öğretim programları da açılmıştır.

1992

İlahiyat Fakültesi Kuruldu

Fakültemiz 28.08.2003 tarih ve 25213 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun değişik ek 30uncu maddesine göre Gazi Üniversitesine bağlı olarak Gazi Üniversitesi Çorum Fen-Edebiyat Fakültesi adıyla kurulmuştur. Gazi Üniversitesine bağlı olarak Biyoloji ile Türk Dili ve Edebiyatı Bölümlerine alınan 69 öğrenci ile 2003-2004 Eğitim-Öğretim yılında öğretime başlayan ve ilk mezunlarını 2006-2007 Eğitim-Öğretim Yılı sonunda veren Fakültemiz, 2006 yılında kurulan Hitit Üniversitesi’ne bağlanmıştır.

1996

Sağlık Yüksekokulu Kuruldu

Öğrenim süresi 4 yıl olan Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik, Çocuk Gelişimi, Sağlık Yönetimi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Sosyal Hizmet ile Ebelik Bölümleri bulunmaktadır. Toplam 5724 m2 alanda hizmet veren fakültemizde, İdari Bina, müstakil derslikler, bilgisayar laboratuvarı, kütüphane, konferans salonu ve mesleki uygulama laboratuvarları, spor salonu ile birlikte fakültemiz bünyesinde toplam 18 adet akademik personel odası, 16 adet sınıf ve kantin bulunmaktadır. Fakültemizde 3 Doçent, 9 Doktor Öğretim Üyesi, 8 Öğretim Görevlisi ve 18 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır.

2002

Sungurlu Meslek Yüksekokulu Kuruldu

002-2003 yılında Gazi Üniversitesi bünyesinde Sungurlu Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretime başlamış ve 2006 yılında Hitit Üniversitesinin kurulmasıyla bu üniversiteye bağlanmıştır. 8 Normal Öğretim ve 1 İkinci Öğretim olmak üzere toplam 9 programda eğitim-öğretim vermektedir. 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı Güz Döneminde yeni kayıt yaptıran öğrencilerimizle birlikte toplam öğrenci sayımız 1311 olmuştur. Yüksekokulumuz 4 öğretim üyesi, 19 öğretim görevlisi olmak üzere 23 akademik personel, 5 idari personel, 5 temizlik görevlisi ve 3 güvenlik görevlisi ile faaliyetlerine devam etmektedir.

2003

Fen Edebiyat Fakültesi Kuruldu

Gazi Üniversitesine bağlı olarak Gazi Üniversitesi Çorum Fen-Edebiyat Fakültesi adıyla kurulmuştur. Gazi Üniversitesine bağlı olarak Biyoloji ile Türk Dili ve Edebiyatı Bölümlerine alınan 69 öğrenci ile 2003-2004 Eğitim-Öğretim yılında öğretime başlayan ve ilk mezunlarını 2006-2007 Eğitim-Öğretim Yılı sonunda veren Fakültemiz, 2006 yılında kurulan Hitit Üniversitesi’ne bağlanmıştır.

2005

Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu Kuruldu

Gazi Üniversitesi’ne bağlı olarak Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Programı ve Endüstriyel Elektronik Programına alınan toplam 40 öğrenci ile 2005-2006 Eğitim-Öğretim yılında öğretime başlayan ve ilk mezunlarını 2006-2007 Eğitim-Öğretim yılı sonunda veren Meslek Yüksekokulumuz, 2006 yılında Hitit Üniversitesi’nin kurulması ile bu yeni üniversiteye bağlanmıştır.

2006

Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Tıp Fakültesi Kuruldu

Enstitümüz, 17 Mart 2006 tarih ve 5467 Sayılı Kanunun 1’inci maddesi ve 2547 Sayılı YÖK Teşkilatı Kanununun Ek 66’ncı maddesi ile kurulmuştur. Hemşirelik Anabilim Dalı, Hemşirelik Yüksek Lisans programı, 2016-2017 güz yarıyılında eğitim ve öğretime başlamıştır. Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Tezsiz Yüksek Lisans programı 2016-2017 güz yarıyılında, Tezli Yüksek Lisans ve Doktora programları ise 2017-2018 güz yarıyılında eğitim ve öğretime başlamıştır.

2010

İskilip Meslek Yüksekokulu Kuruldu

2547 sayılı Kanun gereğince 08/04/2010 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul kararı ile 2880 sayılı kanınla Hitit Üniversitesi İskilip Meslek Yüksekokulu ismiyle kurulmuştur. Bugün itibariyle (2019 Temmuz) 17 öğretim elemanının bulunduğu Meslek Yüksekokulumuzda, 6’sı aktif, 5’i aktif olmayan toplam 11 Program ulaşılmış olup 509 öğrenciyle öğretime devam edilmektedir.

2011

Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu Kuruldu

Yüksekokulumuz Ön Lisans düzeyinde, sanayinin ihtiyaç duyduğu idealist ve üst düzey yeterliliklere sahip, yetişmiş ara teknik elemanı - teknikerleri ülkemize kazandırmayı hedef seçmiş olup, bu yönde çalışmalarını sürdürmektedir. Yüksekokulumuzda Gıda Teknolojisi, Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Kaynak Teknolojisi, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik, Laborant ve Veteriner Sağlık ve Aşçılık programları bulunmaktadır.

2013

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Kuruldu

2013 yılında Müzik Bölümü, Resim Bölümü, Mimarlık Bölümü, Plastik Sanatlar Bölümü, Sanat ve Tasarım Bölümü, Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü, Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü, Grafik Tasarımı Bölümü, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, Endüstriyel Tasarım Bölümü, 2014 yılında Peyzaj Mimarlığı Bölümü açılmıştır.

2015

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Kuruldu

Şehrin merkezinde modern bir yerleşkeye sahip olan Meslek Yüksekokulumuz, halen 15 bölüm ve bu bölümlere bağlı 19 farklı programı ile yaklaşık 2942 öğrencinin eğitim gördüğü, her biri alanlarında uzman olan akademik ve idari personeli ile tam gün eğitim-öğretime devam etmektedir. Ülkemizin en eski ve köklü eğitim kurumları arasında yer alan Yüksekokulumuzda; kütüphane, okuma salonu ve her gün yemek hizmeti veren yemekhanesi bulunmaktadır. Ayrıca öğrencilerimizin kullanımına açık olan internet (WiFi) erişimimiz mevcuttur.

2016

Yabancı Diller Yüksekokulu Kuruldu

Yabancı Diller Yüksekokulu, Milli Eğitim Bakanlığı’nın teklif yazısı üzerine, 28/03/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30’uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nun 2016 / 8969 sayılı kararına istinaden 13/06/2016 tarihinde kurulmuştur.

2017

Spor Bilimleri Fakültesi Kuruldu

27213 sayılı Resmi Gazete yayımlanan 2809 sayılı Kanununa göre Hitit Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu olarak kurulmuştur. Antrenörlük Eğitim Bölümüne alınan 60 öğrenci ile 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında öğretime başlayan ve ilk mezunlarını 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı sonunda vermiştir. İzleyen yıllarda; 2009 yılında Spor Yöneticiliği, 2010 yılında Rekreasyon, 2012 yılında Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü, 2015 yılında Spor Yöneticiliği Bölümü İkinci Öğretim, 2016 yılında Antrenörlük Eğitimi İkinci Öğretim ve 2018 yılında Spor Bilimleri Bölümü açılmıştır.

2018

Tıp Fakültesi Kuruldu

18 Şubat 2011 tarihli ve 27850 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesisleri ve Üniversitelere Ait İlgili Birimlerin Birlikte Kullanımı ve İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”in 5. maddesinin (c) bendine dayanılarak 2012 yılında, Çorum Valiliği ile Hitit Üniversitesi arasında imzalanan ortak kullanım protokolü kapsamında Çorum Devlet Hastanesi, “T.C. Sağlık Bakanlığı – Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi adını alarak Tıp Fakültemiz ile birlikte sağlık hizmetlerini sürdürmeye başlamıştır.


Diş Hekimliği Fakültesi Kuruldu

Üniversitemiz bünyesinde Diş Hekimliği Fakültesi açılması için Yükseköğretim Kurulu’na yaptığımız teklifimiz incelenmiş ve yapılan değerlendirme sonucunda, 14.05.2018 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı'nın 06.07.2018 Tarih ve 30470 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmasıyla ile Diş Hekimliği Fakültesi kurulmuştur.