Mühendislik Fakültesi

Mühendislik Fakültesi 27 Haziran 1987'de kurulmuştur. Bugün (Haziran 2020) itibariyle 88 öğretim üyesi ve 10 bölüm ile hizmet vermektedir.

Bölümler
• Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
• Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü
• Endüstri Mühendisliği Bölümü
• Makine Mühendisliği Bölümü

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2012 yılında kurulmuş olup, 2020 sonbaharında ilk lisans öğrencilerini kabul edilecektir.

Bölümümüz, donanım ve yazılımda karşılaşılan algoritmik süreçlerin uygulamalarını içermektedir. Ayrıca teknolojik, ekonomik, bilimsel ve sosyal alanlarda karşılaşılan sorunlara da çözüm üretmektedir.Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Hitit Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü 2012 yılında kurulmuştur. Lisans programı ilk olarak 2017-2018 eğitim-öğretim yılında başlatılmıştır.

Bölüm 7 alt bölüme ayrılmıştır: Devreler ve Sistemler Teorisi, Elektronik, Elektrik Makineleri, Telekomünikasyon, Elektrik Tesisleri, Kontrol Sistemleri, Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği.

Lisans programındaki teorik dersler, öğrencilerin bilgilerini uygulaması için kurulan Elektronik Devreler, Devre Analizi, Dijital Devre Tasarımı, Elektrik Makineleri, İletişim, Kontrol ve 3 PLC uygulama laboratuvarları tarafından desteklenmektedir.

Lisans eğitiminde kullanılan laboratuvarlarımızda, öğrencilerimizin pratik becerilerini geliştirmek için yeterli ve iyi donanımlı eğitim setleri bulunmaktadır. Ayrıca, öğrencilerimizin deneyleri daha rahat yapabilmeleri ve maksimum verim alabilmeleri için laboratuvar dersleri gruplar halinde düzenlenir ve her öğrenciye bir dizi deney verilir.


Endüstri Mühendisliği Bölümü
Endüstri Mühendisliği Bölümü 2006 yılında kuruldu, ilk lisans öğrencilerini 2019 sonbaharında kabul etti. Endüstri Mühendisliği Bölümü, öğrencilerini son derece gelişmiş analitik ve problem çözme becerileri ile güçlü bir sistem odaklı yaklaşıma sahip mühendisler olarak eğitmeye adamıştır. Mezunlarımız mühendisliğin temel yetkinlikleri konusunda güçlü bir altyapıya sahip olacaklar ve ayrıca yönetim becerilerini de iyi anlayacaklar. Öğrenciler lisans dereceleri boyunca 30 günlük staj yapmak zorundadırlar. 8 dönem boyunca öğrencilerimiz genellikle endüstri organizasyonları ile uğraşırlar.


Makine Mühendisliği Bölümü
Bölüm 2000-2001 Eğitim-Öğretim yılında 25 öğrenciyle eğitim faaliyetlerine başlamıştır. Orta öğretim 2003-2004 Akademik Yılı'nda başlamıştır. Bölümde Mekanik Laboratuvarı, Termodinamik Laboratuvarı, Enerji Laboratuvarı, İmalat Laboratuvarı ve 3 Araştırma Laboratuvarı gibi yedi laboratuvar bulunmaktadır.


Hitit Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü; mekanik, akışkanlar mekaniği, ısı transferi, kontrol, makine teorisi, imalat ve enerji sistemleri gibi disiplinler arası alanlara ev sahipliği yapmaktadır. Makine mühendisliği müfredatı; analiz, hesaplama ve deneyde öğrenci becerilerini geliştirmeyi, tüm mühendislik disiplinlerine geniş bir genel bakış sunmayı ve genel problem çözme ve karar verme süreçlerini geliştirmeyi amaçlayan temel programa dayanmaktadır.