Kayıt İle İlgili Önemli Notlar

Kayıt İle İlgili Önemli Notlar

Kayıt İşlemini Tamamlayan Öğrencilerimizin Yapması Gereken Diğer işlemler
1. İkinci öğretim programlarımıza yerleşen öğrencilerimiz, 13 Eylül 2021 tarihinden itibaren okul numarası ile ücretlerini Halk Bankası şubelerine yatırmaları gerekmektedir.
2. Öğrencilerimizin derslere girebilmeleri için, Hitit Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği’nin Kayıt Yenileme (Madde-7) ve Derse Kaydolma Esasları (Madde-19) hükümleri çerçevesinde her dönem başında ders kayıtlanma işlemini gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Kayıt olan öğrencilerimizin, 13-26 Eylül  2021 tarihleri arasında Üniversitemiz otomasyon sistemine (www.ubys.hitit.edu.tr) giriş yaparak ders kayıt işlemlerini mutlaka yapmaları gerekmektedir. Ders kayıtlanma işlemini belirtilen süre içerinde doğru bir şekilde yapmayan öğrencilerimiz, ilgili döneme ait derslere ve sınavlara giremezler.

Açıklamalar:
a) Elektronik kaydı tercih etmeyen öğrencilerin kayıt işlemleri,  Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi Kayıt Kabul Bürosu Çorum adresinde yapılacak olup; adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir.
b) Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez.
c) Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.
d) Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
e) Yükseköğretim kurumları, kayıt yaptıracak adaylardan sağlık kurulu raporu isteyebilir.
f) Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.
g) Sivil hava ulaştırma işletmeciliği bölümüne yerleşen öğrenci adaylarımız kayıt işlemleri için şahsen müracaat ederek tam teşekküllü hastaneden sağlık kurulu raporu ve adli sicil kayıt örneği getirmeleri gerekmektedir. Aksi taktirde e-devlet kayıtları onaylanmayacaktır.
h) Sivil Savunma ve İtfaiyecilik bölümüne yerleşen öğrenci adaylarımız kayıt işlemleri için şahsen müracaat etmeleri ve bu programa kayıt olmak için Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin itfaiye erliğine atanma şartlarındaki (Madde 15) sağlık koşullarını sağlamaları gerekmektedir. Adayların ayrıca atanmaya ilişkin koşulları incelemelerinde de yarar görülmektedir. (Tam teşekküllü hastaneden sağlık kurulu raporu getirilmesi gerekmektedir.) Aksi taktirde e-devlet kayıtları onaylanmayacaktır.
ı) Tıp fakültesine yerleşen adaylar, tam teşekküllü hastaneden alacakları "Tıp Doktoru Olabilir" ibaresi yer alan sağlık raporunu tipfak@hitit.edu.tr adresine mutlaka göndermeleri gerekmektedir.

YKS Kılavuzlarında yer alan yükseköğretim programlarında aynı anda aynı düzeyde örgün iki yükseköğretim programına kayıt yaptırılamayacağına ve eğitime devam edilemeyeceğine ilişkin 10/02/2016 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı uyarınca, durumları bu açıklamaya uyan adaylar halen kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan ilişiklerini kesmedikleri takdirde yeni yerleştirildikleri yükseköğretim programına kayıt yaptıramazlar. Söz konusu kararlar öğrencilerin YKS tercih ve yerleştirmelerinde herhangi bir programa yerleştirilmesine engel değildir.

Kayıtla ilgili önemli notlar
1. Tüm Devlet yükseköğretim kurumları ile isteyen Vakıf yükseköğretim kurumları, dileyen öğrenciler için e-devlet kapısından kayıt olma imkânı sunacaklardır.
2. Elektronik kayıt öğrenci için zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır. Elektronik kaydı tercih etmeyen veya zorunlu nedenlerle elektronik kaydı yapılamayan öğrenciler yerleştiği yükseköğretim kurumuna başvuracaktır.
3. Elektronik kayıt işlemi 2021-2022 öğretim dönemi için ÖSYM’den temin edilecek yerleşen verisi içerisindeki öğrencileri kapsayacaktır. ÖSYM yerleşen verisine YÖKSİS üzerinden erişilebilecektir.
4. Elektronik kayda, özel yetenek programları ile yükseköğretim kurumlarınca elektronik kaydı uygun görülmeyen programlar (sağlık raporu isteyen programlar gibi) dâhil edilmeyecektir.
5. Yerleşen adaylar e-devlet şifreleri ile https://www.turkiye.gov.tr adresine giriş yaparak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bölümünden kayıt işlemleri yapabileceklerdir.
6. Asker Alma Dairesinden askerlik durum bilgisi ve Milli Eğitim Bakanlığından lise mezunu olup olmadığına dair bilgi ekran kaydında yer alacaktır. Askerlik durumu kayıt olmalarına engel olmayacaktır. Ancak; Milli Eğitim Bakanlığından lise mezuniyet bilgisi alınamayan öğrenciler elektronik kayıt yapamayacak ve yerleştiği Yükseköğretim Kurumuna yönlendirileceklerdir. Milli Eğitim Bakanlığından mezuniyet bilgisi alınan öğrenciler için elektronik kayıtta öğrencinin yerleşme bilgileri, ÖSYM verisinden otomatik olarak gelecektir.
7. Aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıtlı öğrenciler, elektronik kayıt ekranında kaydı yapılmayarak yerleşmiş olduğu Yükseköğretim Kurumuna yönlendirileceklerdir.
8. Kaydını tamamlayan öğrenciler kayıt olduklarını gösterir barkotlu çıktı da alabileceklerdir.
9. Yükseköğretim kurumları, elektronik kayıt olanlara ait bilgileri Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) üzerinden alabileceklerdir.
10. Kayıt işlemini elektronik ortamda yapan öğrenciler elektronik kayıt ekranında veya üniversitenin web sitesinde duyurduğu tarihlerde ve duyuruda belirtilen belgeleri sunmaları ve diğer şartları sağlamaları durumunda ders kaydı yapabileceklerdir.