Sosyal, Kültürel ve Sportif Etkinlikler
Üniversiteler, öğrencilerin hobi ve ilgi alanlarını keşfedebilmesi ve bu alanlarda kendilerini geliştirebilmesi için en ideal ortamdır. Bu ortamı sağlayan en önemli unsur, şüphesiz ki öğrenci kulüpleridir. Spordan müziğe, resimden edebiyata kadar birçok farklı alanda faaliyet gösteren üniversite öğrenci kulüpleri, hem okulun ilk yılından itibaren öğrencilerin sosyalleşebilmesini sağlayacak önemli bir araç hem de dersler dışındaki boş zamanlarda öğrencilerin yeni şeyler üretebildiği bir zemin olmaktadır.

Hitit Üniversitesi olarak sadece eğitim öğretim faaliyetleri ile değil, öğrencilerimizin ilgi alanlarına göre hemen hemen her konuda mevcut olan ve her geçen gün sayıları artmakla birlikte bugün itibarıyla 80'e yaklaşan aktif öğrenci kulübü ile gerek öğrenci projeleri ve teknik geziler gerekse sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler gerçekleştirilmektedir. 


Öğrenci kulüplerimizde gerçekleştirilen tüm etkinlikler öğrencilerimizin, çok yönlü düşünce anlayışını destekleyecek entelektüel bakış açısına sahip olabilmelerini, ortak karar alabilmeyi ve ortak hareket edebilmeyi, kısacası iş birliğini tam anlamıyla kavrayabilmelerini ve sağlıklı ilişkiler kurmalarını sağlamaktadır.