Fen Edebiyat Fakültesi

Fakülte 2003 yılında Gazi Üniversitesi Çorum Fen Edebiyat Fakültesi adı altında kurulmuştur. Gazi Üniversitesi'ne bağlı olarak Biyoloji Bölümü ile Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 2003-2004 öğretim yılında açılmış ve öğrenciler kabul edilmeye başlanmıştır. 2006 yılında Hitit Üniversitesi kurulmuş ve Fakültemiz Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi olarak öğrencilerini kabul etmeye devam etmiştir. Daha sonra Kimya, Tarih, Matematik vb. Bölümler kurulmuştur.


Bugün, Türkiye'nin birçok şehri ve dünyanın farklı ülkeleri arasında Fen Edebiyat Fakültesi'nin çeşitli bölümlerine yaklaşık 1100 öğrenci kayıtlıdır. Öğrenciler, öğrenci değişiminin yanı sıra laboratuvarlar, kütüphaneler, spor salonu, çift ana dal ve yan dal yapabilme gibi birçok avantaj ve fırsata sahiptir. Fakültemiz ayrıca yerleşik kafeteryalara ve öğrenciler için bir yemekhaneye sahiptir.

• Antropoloji Bölümü
• Arkeoloji Bölümü
• Tarih
• Matematik
• Moleküler Biyoloji ve Genetik
• Türk Dili ve Edebiyatı

Antropoloji Bölümü
Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi kapsamında 2012 yılında kurulan Bölüm; Paleoantropoloji, Fiziksel Antropoloji ve Sosyal Antropoloji alanlarında akademik çalışmalara devam etmektedir.

Öğrencilerimiz bölümümüzdeki 4 alanda da eğitimlerine devam etmektedirler. Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde bir laboratuvarımız bulunmaktadır. Bu laboratuvarda kazı çalışmalarında bulunan iskelet ve fosil malzemeler incelenmektedir. Paleoantropoloji Bölümü'ndeki akademisyenlerimiz kazı ve yüzey araştırma projelerine (Paşalar, Çorakyerler, Kyzikos, Parion, Balatlar, Hadrianopolis) katılmaktadır.

Arkeoloji Bölümü
Bir disiplin olarak arkeoloji, tarih boyunca insanların ortaya koyduğu materyal kültürü araştırarak, günlük hayatı, sosyal ve kültürel yapıları, siyasal örgütlenmeyi ve inanç sistemlerini analiz ederek geçmişi yeniden inşa etmeye çalışır. Bölümün eğitim müfredatı, bu anlayışla oluşturulmuş ve teorik çerçeveyle desteklenen bilimsel kriterler üzerine kurulmuştur. Müfredatımız aynı zamanda disiplinlerarası bir yaklaşımı benimseyen, güncel yaklaşımları ve tartışmaları arkeoloji alanına dahil etmeyi amaçlamaktadır.

Arkeoloji Bölümü, yukarıda belirtilen hedefler doğrultusunda 2010-1011 öğretim yılında kurulmuş olup, "Prehistorya", “Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi” ile “Klasik Arkeoloji” bilim dallarından öğretim üyelerinden oluşan bir müfredat sunmaktadır. Bölümde görev yapmakta olan akademik personellerin ünvan dağılımları 1 Profesör, 1 Doçent, 3 Dr. Öğr. Üyesi, 5 Araştırma Görevlisi şeklindedir. Arkeoloji Bölümünün lisans ve lisansüstü toplam öğrenci sayısı 171'dir.

Bölümde eğitim gören öğrenciler, arkeolojik kazılar ve müzelerdeki stajlar gibi çeşitli saha çalışmalarına katılarak bölümde aldıkları teorik eğitimi sahada pratikle pekiştirme şansına sahiptirler. Arkeolojik açıdan çok zengin olan Çorum ve çevresinin dersler kapsamında düzenli olarak teknik geziler ve diğer saha çalışmaları ile ziyaret edilmesi de öğrenciler için önemli bir tecrübe kaynağı olmaktadır.Tarih Bölümü

Tarih bölümü 2006 yılında kurulmuş, 2009-2010 akademik yılında ilk öğrencilerini kabul etmiştir. Bölümün ana bilim dalları: Osmanlı Tarihi, Ortaçağ ve Modern Avrupa Tarihi, Antik Çağ Tarihi, Ortaçağ ve Modern Ortadoğu ve Antik Tarih’tir.

Dünyadaki modern tarih yazımı yaklaşımlarını öğretmek, tarihsel kaynak becerilerini kullanarak öğrencileri geliştirmek ve tarihsel, coğrafi ve periyodik konular hakkında kapsamlı yaklaşımlar sağlamak Tarih Bölümü'nün temel hedefleridir.Biyoloji Bölümü

Biyoloji bölümü; temel yaşam bilimlerindeki kuramsal ve uygulamalı dersler kapsamında, uluslararası düzeyde bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek, bu alandaki çalışmaları ve projeleri yönlendirecek, nitelikli, bilimsel, teknolojik bilgi ve becerilere sahip bireyleri ve araştırmacıları yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. 2003 - 2004 Akademik Yılı'nda 30 öğrenci kabul ederek eğitime başlanmıştır.

Eğitim ve yürütülen çalışmalar üç anabilim dalı çerçevesinde yapılmaktadır; genel biyoloji, botanik ve zooloji. Akademik kadrosunda bir profesör, iki doçent, bir öğretim üyesi ve üç araştırma görevlisi bulunmaktadır. Biyoloji Bölümünde 59 lisans öğrencisi ile eğitim faaliyetleri devam etmektedir. Lisansüstü öğrencilerin çalışmaları Hitit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü çatısı altında devam etmektedir.

Fizik Bölümü
Fizik bölümü 2007 yılında kurulmuştur. Lisans programına öğrenci ilk olarak 2008-2009 öğretim yılında alınmıştır. Bölüm 2014 yılında fizik biliminin belirli alanlarından birinde kendilerini geliştirmek isteyen lisansüstü öğrencilerin kabulüne başlamıştır.Lisans programındaki teorik dersler Genel Fizik I-II, Modern Fizik, Elektronik ve Kuantum Laboratuvarları olmak üzere öğrencilerin bilgilerini uygulamalarına yönelik çeşitli uygulama laboratuvarları tarafından desteklenmektedir.

Kimya Bölümü
Kimya bölümü 2007 yılında kurulmuş ve 2007-08 akademik yılında kimya lisans programına öğrenci alımına başlamıştır. Kimya lisans programı, kimya alanındaki son gelişmeleri takip etmeyi ve araştırma ve geliştirme ile ilgilenen öğrencileri teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Hitit Üniversitesi Kimya Bölümü, kapsamlı kaynaklarıyla, modern tesisleriyle ve seçkin akademisyenleriyle, eğitim ve araştırma noktasında önemli bir yetkinliğe sahiptir. Bölümde Analitik Kimya Laboratuvarı, İnorganik Kimya Laboratuvarı, Organik Kimya Laboratuvarı ve Nanoteknoloji Laboratuvarı olmak üzere altı araştırma laboratuvarı bulunmaktadır.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü lisans eğitimine 2003yılında başlamıştır. 2008-2009 akademik yılında, öğrenciler akşam eğitimine başlamışlardır.

Bölümde dört yıllık lisans programı ve bu programın gereksinimlerine uygun müfredat uygulanmaktadır. Aynı zamanda Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü koordinasyonunda öğretim üyelerimizin katkılarıyla Türk Dili ve Edebiyatı yüksek lisans programı verilmektedir. Bölümümüz çalışmalarını beş dalda sürdürmektedir: Modern Türk Edebiyatı, Klasik Türk Edebiyatı, Türk Halk Edebiyatı, Modern Türk Dili ve Eski Türk Dili.