Tıp Fakültesi

Tıp Fakültesi 2006 yılında kuruldu. İlk mezunlar tıp eğitimini 2015-2016 akademik yılı sonunda bitirmiştir.

Bugün itibariyle 181 öğretim üyesi, 44 bölümümüz vardır ve eğitim; birinci sınıfta 130, ikinci sınıfta 121 ve üçüncü sınıfta 70 olmak üzere toplam 321 öğrenci (5 yabancı) ile devam etmektedir.

Hitit Üniversitesi, 2012 yılından bu yana Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni araştırma ve uygulama tesisi olarak kullanmaktadır.


Hastane; 770 yatak kapasitesi ve 120 yoğun bakım ünitesi ile genel, cerrahi, dâhiliye, kardiyoloji, kardiyovasküler cerrahi, çocuk ve yeni doğan yoğun bakım ünitelerini içeren üçüncü basamak bir tıp merkezidir.

İleri teknoloji ile donatılmış 30 ameliyathane bulunmaktadır. Ayrıca iki anjiyografi ve kardiyak rehabilitasyon ünitesi, gelişmiş bir radyoloji bölümü, kemoterapi ünitesi, hemodiyaliz ünitesi, invitro fertilizasyon merkezi, modern girişimsel endoskopi ünitesi ve çeşitli tanı ve girişimsel birimler ilimizdeki ve yakın şehirlerdeki hastalara hizmet vermektedir.

Bu hastane, öğretim üyelerimizin rehberliğinde bu tesiste teşhis ve tedavi edilen çeşitli hastalıkları gözlemleme avantajı ile tıp öğrencilerinin öğrenme eğrilerini geliştirmektedir.

Bölümler
Temel Tıp Bilimleri
Dahili Tıp Bilimleri
Cerrahi Tıp Bilimleri
Temel Tıp Bilimleri
Anatomi Anabilim Dalı
Biyoistatistik Anabilim Dalı
Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı
Fizyoloji Anabilim Dalı
Histoloji Anabilim Dalı ve Embriyoloji
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Anatomi Anabilim Dalı
Anatomi Bölümü 2011 yılında kuruldu. Anatomi dersleri tıp eğitiminin ilk iki yılında verilmektedir. 198'i teorik, 92'si pratik olmak üzere toplam 290 saattir. Teorik derslerde, öğrencilerin insan vücudunun anatomik yapısını, kemik, kas-iskelet sistemini, kalbin anatomisini ve dolaşım sistemini, solunum sistemini, endokrin ve ürogenital sistemi, beyin ve sinir sistemini oluşturan organların anatomisini öğrenmesi amaçlanmıştır.

Anatomi pratik dersleri için bir öğrenci laboratuvarı bulunmaktadır. Pratik dersler öğrencilerin klinik eğitiminin temeli olacaktır; uygulamalar insan vücudunun anatomisini gösteren modeller ve kadavralar üzerinde yapılmaktadır.


Biyoistatistik Anabilim Dalı
Biyoistatistik Bölümü, 2011 yılında Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin bir parçası olarak kurulmuştur. Bölüm, Tıp Fakültesi lisans eğitiminde yer almakta ve Tıp Fakültesinde Biyoistatistik ve Bilişim dersleri vermektedir (30'u teorik, 228'i pratik olmak üzere toplam 258 saat). Tıp Fakültesi dışında Hitit Üniversitesi'nin diğer fakülte ve enstitü öğrencilerine biyoistatistik dersleri verilmektedir.

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı
Tıbbi Biyoloji Bölümü 2011 yılında kurulmuştur. Tıbbi Biyoloji dersleri tıp eğitiminin ilk yılında verilir ve hem temel hem de güncel tıbbi biyoloji kavramlarını öğretmek amacıyla teorik ve pratik derslerden oluşur.

Fizyoloji Anabilim Dalı
Fizyoloji Bölümü 2011 yılında kurulmuştur. Fizyoloji dersleri tıp eğitiminin ilk iki yılında verilmektedir. 163'ü teorik, 40'ı pratik olmak üzere toplam 183 saattir. Teorik derslerde, öğrencilerin molekül, hücre, doku, organ sistemleri düzeyinde ve bir bütün olarak insan vücudunun işlevlerini kavraması ve vücudun çeşitli faktörlerle etkileşimlerini öğrenmesi amaçlanmaktadır.

Fizyoloji uygulamalı dersleri için bir öğrenci laboratuvarı vardır. Pratik derslerde, öğrenciler klinik eğitimlerini temelini alır; solunum fonksiyon testleri, kan basıncı ölçüm yöntemleri, hemogram testi, EKG, EMG ve EEG uygulanır.

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
Histoloji ve Embriyoloji bölümü 2011 yılında kuruldu. “Histoloji ve Embriyoloji” teorik ve uygulamalı dersleri öğretim üyelerimiz tarafından fakültenin birinci ve ikinci yıl ders kurullarında verilmektedir. Ayrıca Fakültemizin “Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı” uzman asistanlarının eğitimi kapsamında “Embriyoloji” dersleri verilmektedir.


Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
Tıbbi Biyokimya bölümü 2011 yılında kuruldu. Tıbbi Biyokimya dersleri tıp eğitiminin ilk ve ikinci yıllarında verilmektedir ve hem temel hem de güncel tıbbi biyokimya kavramlarını öğretmek amacıyla teorik ve pratik derslerden oluşmaktadır.

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Hitit Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji Bölümü 2011 yılında kuruldu. Tıbbi Mikrobiyoloji alanında bölümümüz Tıp Fakültesi 1. Dönem, 2. Dönem ve 3. Dönem öğrencilerine teorik ve pratik eğitim vermektedir. Uzmanlık eğitimi sırasında zorunlu rotasyonlar şunlardır: Genel mikrobiyoloji, immünoloji, viroloji, moleküler mikrobiyoloji, bakteriyoloji, mikobakteriyoloji, ekoloji, parazitoloji, hastane enfeksiyonları, laboratuvar yönetimi ve etik, kan merkezi. Dış bölüm rotasyonları; Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Tıbbi Biyokimya, Halk Sağlığı.