İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF), Gazi Üniversitesi'nin bir parçası olarak 1997 yılında Gazi Üniversitesi Çorum İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi adı ile kurulmuştur.

Bölüm, 1998-1999 eğitim öğretim yılında Gazi Üniversitesi İşletme Bölümü'ne kabul edilen 70 öğrenciyle eğitime başladı ve ilk mezunlarını 2001-2002 öğretim yılı sonunda verdi. 2006 yılında kurulan Hitit Üniversitesi'ne bağlandı.


Bölümler
• Finans ve Bankacılık Bölümü
• İktisat Bölümü
• Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
• Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü  (İngilizce)
• Maliye Bölümü
• Uluslararası İlişkiler Bölümü (İngilizce)
• Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölümü

Finans ve Bankacılık Bölümü
Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kapsamında, 2012 yılında Finans ve Bankacılık Bölümü kurulmuştur. Finans ve Bankacılık bölümünde: matematik, istatistik, temel hukuk, para-banka kredisi, finansman, bilgisayarlı finansal analiz, yatırım, proje değerleme, uluslararası finans, risk yönetimi, finansal araçlar ve kurumlar gibi derslerde teorik eğitim verilmesi amaçlanmaktadır.


Öğrencilerimiz bölümümüzdeki 4 derste de eğitimine devam etmektedirler. Bölümümüz lisans derecesine ek olarak lisansüstü imkanlar da sunmaktadır. İki yüksek lisans programı (Bankacılık ve Finans ve İslami Bankacılık) ve doktora programı (Bankacılık ve Finans) olmak üzere lisansüstü programları bulunmaktadır.

İktisat Bölümü
Bu programın temel amacı, öğrencilere gerçek hayattaki ekonomik olaylara ve sorunlara yaklaşımları hakkında geniş bir bakış açısı kazandırmak ve bu sorunları çözmek için güncel analitik araçları uygulama becerisi kazandırmaktır. Bu amaçla bölümümüzün lisans programı İktisat Teorisi, Uygulamalı Ekonomi, İktisat Tarihi, İktisat Politikası, Uluslararası İktisat ve İktisadi Kalkınma gibi temel alanlara dayanmaktadır.

Lisans programındaki dersler Türkçe’dir. İktisat Bölümünde ilk yıl olan dersler İşletme ve Siyaset Bilimi dahil diğer bölümlerle ilgili verilmektedir. 2. yıla kadar, öğrenciler ilgi alanlarına göre dersleri seçebilir ve uzmanlaşmaya gidebilirler. Seçmeli derslerin çeşitliliği, öğrencilerin ilgi alanlarındaki bilgi ve becerilerini geliştirerek hem iş hayatında hem de akademik hayatta kendilerini etkin ve bilinçli bir şekilde hazırlamalarını sağlar.

Ekonomi Bölümü dört ana uzmanlık alanını kapsamaktadır: İktisat Teorisi, İktisat Politikası, İktisadi Kalkınma ve Uluslararası Ekonomi ve İktisat Tarihi.


Bölümümüz lisans derecesine ek olarak yüksek lisans programı da sunmaktadır. İktisat Yüksek Lisans Programı, öğrencilerin iktisat alanındaki uzmanlık düzeyindeki bilgilerini arttırmayı ve teorik ve pratik bilgilerle ekonomik analiz ve bilimsel araştırma yapma kapasitelerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Çağdaş teorik ve ampirik gelişmeler ışığında, İktisat Yüksek Lisans Programı, öğrencilerin mevcut ekonomik sorunları ve ekonomik politikalarını ve olası etkilerini analiz etmelerini sağlamak için tasarlanmıştır.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü iki lisans programı sunmaktadır: Türkçe Programı (1) ve İngilizce Programı (2). Hitit Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü (Türkçe) 2006 yılından bu yana Türkiye'de siyaset ve yönetim çalışmalarında uzun ve öncü bir geleneğe sahiptir.

2018 yılında kurulan Siyaset Bölümü (% 100 İngilizce programı) lisans derecesi için programlar sunmaktadır. 2018-2019 Güz Dönemi'nden bu yana öğrenci kabul etmektedir. Siyaset Bölümü, üniversitenin uluslararası öğrencileri karşılama geleneğine uygun olarak, yabancı öğrencileri başvuru için teşvik eder.


Bölüm; Siyaset ve Sosyal Bilimler, İdari Bilimler, Hukuk Bilimleri ve Kentsel ve Çevre Bilimleri alt alanlarında uzmanlaşmayı ve çeşitli disiplinlerin (ekonomi, işletme yönetimi, çalışma ekonomisi, uluslararası ilişkiler, sosyoloji, felsefe ve tarih) sağladığı dersleri içeren zengin bir müfredata sahiptir.

Programda yer alan dersler ve eğitim yöntemleri öğrencilere alanla ilgili temel bilgileri vermenin yanı sıra analitik ve meraklı bir bakış açısı kazandırmayı amaçlamaktadır.

Maliye Bölümü
Maliye Bölümü 2006 yılında gerek kamu gerekse özel sektörden mali konularda eğitim almış kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulmuştur. Bölümümüzde kamu ve özel sektör ile ilgili finansal ve ekonomik olaylar ekonomi ve hukuk bilgisi ile birlikte analiz edilmektedir.

Bölüm; Kamu Finansı, Kamu Hukuku ve Bütçe ve Finansal Planlama Teorisi alt alanlarında ve çeşitli disiplinlerden (siyaset bilimi, ekonomi, işletme yönetimi ve çalışma ekonomisi) uzmanlaşan dersler sunan zengin bir müfredata sahiptir.

Ayrıca bölümümüz lisansüstü programı da sunmaktadır. Maliye Yüksek Lisans Programı, öğrencilerin bilgilerini finans alanındaki uzmanlık düzeyine yükseltmeyi ve teorik ve pratik bilgiler yardımıyla finansal ve politik analiz ve bilimsel araştırma yapma kapasitelerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.


Uluslararası İlişkiler Bölümü
Hitit Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü, İngilizce Uluslararası İlişkiler (lisans) ve Türkçe Uluslararası İlişkiler ve Güvenlik Çalışmaları (yüksek lisans) olmak üzere iki program içermektedir. Lisans programı 2020-2021 döneminde İngilizce olarak eğitime başlayacak olup, 2020 yılında ilk öğrencilerini alacaktır. Lisans programı Uluslararası Siyaset, Siyasi Tarih ve Uluslararası Hukuk olmak üzere üç ana bölümden oluşmaktadır.

Uluslararası İlişkiler ve Güvenlik Çalışmaları yüksek lisans programı 2019-2020 akademik yılında öğrenci kabulüne başlamıştır. Siyaset bilimi, tarih, hukuk, sosyoloji, göç çalışmaları ve uluslararası ilişkiler gibi çeşitli alanlardan seçkin profesörleri ve akademisyenleri içeren disiplinlerarası bir programdır. Programa kayıtlı 20 öğrenci (bunlardan biri yabancı öğrenci) bulunmaktadır.Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunları çok çeşitli çalışma alanları arasından seçim yapma olanağına sahiptir. Eğitimleri sonucunda edindikleri bilgi, beceri ve yetkinliklerine dayanarak, yurtiçinde ve yurtdışında kamu veya özel sektörde istihdam olanakları bulabilirler. Mezunlarımızın çeşitli unvan ve görev tanımlarıyla çalışabileceği yerlerden bazıları şu şekilde belirlenebilir: Kamu Kurumları, Araştırma Merkezleri, Uluslararası Kuruluşlar, Uluslararası Şirketler ve uluslararası / yerel STK'lar.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölümü
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölümü 2014 yılında açılmıştır. Bölüm öğretim üyeleri uluslararası ticaret, ekonomi politikaları ve pazarlama konularında çeşitli uzmanlık ve ilgi alanlarına sahip akademisyenlerden oluşmaktadır.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik müfredatı, mesleki yaşamın her aşamasında değerli bilgiler sağlayan dersler sunmaktadır. Dersler; Uluslararası Ticarete Giriş, Lojistik Davranışa Giriş, Uluslararası Pazarlama, Uluslararası Taşımacılık, tedarik zinciri yönetimi, uluslararası ticaret yazılımı eğitiminde bankacılık ve döviz işlemleri, gümrük işlemleri, uluslararası finans, depolama yönetimi ve sanayi proje lojistiği. Ayrıca, bölüm her dönem teknik İngilizce kursları ve ikinci bir yabancı dil (İspanyolca, Rusça veya Almanca) öğrenme seçeneği sunar.