Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Modern bir kampüse sahip olan Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, ülkemizin en eski eğitim kurumlarından biri olup, öğrencilerine uzman bir akademik kadro ile eğitim vermektedir.

Bölümler ve Programlar
Muhasebe ve Vergi Bölümü
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı

Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı

Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü
Medya ve İletişim Programı
Pazarlama Programı

Yönetim ve Organizasyon Bölümü
Yerel Yönetimler Programı
Spor Yönetimi Programı
İşletme Yönetimi Programı

Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü
Bankacılık ve Sigortacılık Programı

Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü
Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı

Havacılık Yönetimi Bölümü
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü
Sosyal Güvenlik Programı

Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü
Sosyal Hizmetler Programı

Hukuk Bölümü
Adalet Programı

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı
Öğrencilere mesleki bilgi ve deneyim kazandırmak için sektörde faaliyet gösteren profesyonellere ve işletmelere teknik geziler düzenlenmektedir. Ayrıca sertifikalı profesyonel kurslar düzenleyerek öğrencilerimizin yeterliliği artırılmaktadır.Adalet Programı

2018-2019 akademik yılında derslere başlayan Adalet Programının amacı, adaletin sağlanması için gerekli olan bilgili ve donanımlı insan kaynaklarını ve hukuk hizmetleri sektöründeki insan kaynaklarını yetiştirmektir.Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı

Türkiye ve dünyada yaşam boyu öğrenme ilkelerini benimsemiş, orta yönetim özellikleri ile üretim süreçlerinde çalışabilecek insan kaynaklarını yetiştirmeyi amaçlamaktadır.İşletme Yönetimi Programı
Özel ve kamu işletmelerine yönelik ara personel, yardımcı yöneticiler veya orta düzey yöneticiler yetiştirmektedir.Muhasebe ve Vergi Programı

Program, işletmelerdeki muhasebe işlevlerini kavrayan, muhasebe süreçlerinin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlayan, iş yaşamında muhasebe ve vergi uygulamaları, gereksinimleri ve yenilikleri anlayabilen profesyonel personel eğitmeyi amaçlamaktadır.Pazarlama Programı
Program eğitimli, bilgili, rekabetçi, yenilikçi pazarlama yöneticileri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Medya ve İletişim Programı
Programın amacı gerekli teorik ve pratik bilgiye sahip, kurumların gerekli iletişim faaliyetlerini yürüten personeller yetiştirmektir.Sosyal Güvenlik Programı

Programın amacı kamu kurumlarında ve özel işletmelerde bilgisayar, sosyal ilişkiler ve iletişimde güçlü, matematik işlemlerinde başarılı, odaklanabilir, mevcut mevzuatı dikkatle takip edebilir, yasal sorumlulukların farkında, temel yönetim bilgi ve eğitim becerilerine sahip mezunlar yetiştirmektir.Sosyal Hizmetler Programı

Programın amacı, sosyal adalet, yeni sosyal koşullar ve sorunlar için refahı göz önünde bulundurarak ilgili hizmet ve modellerde kalifiye personel yetiştirmektir.Spor Yönetimi Programı
Spor Yönetimi Programı 2017 yılında spor, finans, halkla ilişkiler ve spor yönetiminde iş gücü ihtiyacını karşılamak amacıyla eğitim faaliyetlerine başlamıştır.Yerel Yönetim Programı
Programın amacı kamu hizmetlerinin önemli bir bölümünün yerel yönetimlere aktarılması ve bu alanda eğitimli emek ihtiyacını karşılamaktır.Bankacılık ve Sigortacılık Programı
Bankacılık ve Sigortacılık Programının amacı Profesyoneller yetiştirmektir. Ülkemizin finansal sisteminde önemli bir yer tutan bankacılık ve sigortacılık sektöründe çalışacaklardır.Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı

Havacılık sektöründe uzun yıllardır görev yapan donanımlı insanlardan oluşan eğitim kadrosu ile eğitim hayatına devam eden Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı mesleğin gerektirdiği düzeyde yabancı dil bilgisi, analitik düşünme ve problem çözme becerileri kazanmış, dünyada ve Türkiye'de sivil havacılık sektöründeki yenilikleri hızla takip eden, insan kaynakları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.