Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Meslek Yüksek Okulu 1978 yılında kurulmuş, 2014 yılında ise teknik ve sosyal bilimler olmak üzere iki meslek yüksekokuluna ayrılmıştır. Meslek Yüksek Okulu, ana ve diğer kampüslerde, şu anda Haziran 2020 itibariyle toplam 1819 öğrencisi olmak üzere 11 bölümün altında 15 programda eğitim faaliyetleri yürütmektedir. Meslek Yüksek Okulu 11 bölümün altında 15 program sunmaktadır.

Bölümler ve Programlar
Bilgisayar Programlama
Elektrik Programı
Harita ve Kadastro
Harita ve Kadastro (Kargı Kampüsü)
İç Mekan Tasarımı (Bayat Kampüsü)
İnşaat Teknolojisi Programı
İş Sağlığı ve Güvenliği
İş Sağlığı ve Güvenliği (Kargı Kampüsü)
Kaynak Teknolojisi
Laboratuvar Teknolojisi
Makine Programı
Mekatronik
Mimari Dekoratif Sanatlar
Moda Tasarımı

Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği
Otomotiv Teknolojisi
Yapı Denetim 

Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı bölümü, yazılım geliştirme, donanım, ağ kurulumu gibi sürekli değişen alanlarda yarı vasıflı ve eğitimli işgücü talebini karşılamak amacıyla öğrencileri “Bilgisayar Programlama Teknisyenleri” olarak yetiştirmek amacıyla 1992 yılında kurulmuştur.Elektrik ve Enerji
Elektrik ve Enerji Bölümü 1978 yılında kurulmuştur. Kamu ve özel sektördeki eğitimli elektrik teknisyenlerine olan talebi karşılamayı amaçlamaktadır.

Elektronik ve Otomasyon
Mekatronik Bölümü, mezunlarını becerili yetiştirme ilkesi üzerine kurulmuştur. Mekatronik, akıllı ev teknolojileri, bilgisayarlı üretim uygulamalarından oluşmaktadır.

El Sanatları
Mimari Dekoratif Sanatlar Programı 2015 yılında kurulmuştur. Mimari dekoratif sanatlar programının amacı, teknik elemanları iç ve dış mimari yapı dekorasyon sanatlarında, dekorasyon malzemelerinin tasarım aşamalarında, alanında yeniliklerle tasarım alışkanlıkları kazanacak şekilde yetiştirmektir. Öğrenciler sadece mimari yapıları orijinaline uygun olarak sanatsal ve kültürel varlıklarımızdan korumakla kalmaz, aynı zamanda yeni dekorasyon önerileri getirmektedir.

İnşaat Teknolojisi
Program 1980 yılında İnşaat Programı adıyla eğitime başlamıştır. 2009-2010 eğitim öğretim yılında programın adı İnşaat Teknolojisi olarak değiştirilmiştir. Bölüm, inşaat sektöründe uygulanan inşaat ve uygulama becerileri hakkında genel bilgiye sahip “teknisyen” ünvanlı teknik personel yetiştirmektedir.Kimya ve Kimyasal İşleme
Kimyasal Laboratuvar Teknolojisi Programı 2019 yılında kurulmuştur. Programın temel hedefleri, laboratuvar malzemeleri ve laboratuvar teknikleri hakkında bilgi sahibi olan, hammaddelerin fiziksel, kimyasal, biyokimyasal, mikrobiyolojik, toksikolojik analizini yapabilen yarı vasıflı işgücü yetiştirmektir. Toprak, su, hava gibi ve gaz, yem, polimerik malzemeler, katkı maddeleri, atıklar, mineraller ve kalıntılar gibi endüstriyel hammaddeler.

Makine
Makine Programı, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı 1975-1976 öğretim yılında başlamıştır. İlerleyen yıllarda programın adı Makine-Motor ve ardından Motor Program olarak değiştirildi. 1991-1992 akademik yılında Makine Programı olarak yeniden açıldı. 2006 yılında bölüm akşam programına öğrenci kabul etmeye başladı. Bu program yarı vasıflı elemanlar eğitmektedir.Mimarlık ve Şehir Planlama
Eğitim ve öğretim faaliyetleri 1992 yılında başlamıştır. 2006 yılından itibaren Hitit Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu bünyesinde öğretime devam etmektedir. Programın adı 2009 yılında Harita ve Kadastro olarak değiştirildi. Buna ek olarak, aynı program 2017 yılında Kargı Kampüsü'nde başladı.

Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri
Bölüm 1982 yılında Motor Programı ismiyle kurulmuştur. 2013 yılında ismi Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri olarak değiştirildi. Motor Teknolojileri kapsamında öğrencilerimiz benzinli ve dizel motorlar, oto bakım, motor tamiri, motor ayarları, oto boyama ve kaporta alanlarında bilgi ve beceri kazanmaktadır. Gelişen endüstri teknolojisi öğrencilere yeni iş fırsatları sunmaktadır.Mülkiyet Koruma ve Güvenlik
İş Sağlığı ve Güvenliği programı 2017 yılında başlamıştır. Amacı, öğrencileri genel hukuk ve işyeri ile ilgili risklerin önlenmesi konusunda eğitmektir. Mezunlar, “İş Sağlığı ve Güvenliği Teknisyenleri” olarak çalışma fırsatına sahiptir.

Tasarım
Tasarım bölümü iki program sunmaktadır. Moda Tasarımı 2015 yılında başladı yarı vasıflı işgücü yetiştirmektedir. İç Mekan Tasarımı Programının eğitim faaliyetleri Bayat Kampüsü'nde yürütülmektedir.