Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi 1996 yılında Sağlık Koleji olarak açıldı. Ardından Sağlık Yüksekokulu'nun Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne dönüşümü 2018'de yapıldı. Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde 4 yıllık eğitim süresi ile Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik, Çocuk Gelişimi, Sağlık Yönetimi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Sosyal Hizmet ve Ebelik bölümleri bulunmaktadır. 

Bölümler
• Beslenme ve Diyetetik
• Hemşirelik Bölümü
• Çocuk Gelişimi Bölümü
• Sağlık Yönetimi Bölümü
• Sosyal Hizmet

Hemşirelik Bölümü
Hemşirelik bölümünün süresi 4 yıldır. Eğitim dili Türkçe'dir ve Türkçe müfredata ek olarak ileri düzeyde bir mesleki İngilizce dersi bulunmaktadır. Koruyucu sağlık kapsamında insan, çevre ve hemşirelik müfredatın temelini oluşturmaktadır.

Eğitim programımız genel dersler, bölüm dersleri ve öğrencilerimizin akut bakım ve halk sağlığı alanında deneyim kazanmasına yardımcı olan klinik uygulamaları içermektedir. Bu program, lisans derecesine sahip bir hemşirenin kanıta dayalı bakım, eğitim ve araştırma, danışmanlık ve liderlik sürdürmesini ve geliştirmesini amaçlamaktadır.

Bölümümüzde tam donanımlı hemşirelik becerileri laboratuvarı, bilgisayar laboratuvarı ve kütüphane bulunmaktadır. Üniversitemizde, öğrenciler mesleğe hazırlanırken uluslararası standartlarda kendilerini ifade etme fırsatına sahiptir.Çocuk Gelişimi Bölümü

Hitit Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2011 yılında açılmış ve 2017-2018 Güz Dönemi'nde 60 öğrenciyle eğitime başlamıştır.

Çocuk gelişimciler, çocuk ve aile ile ilgili kurum ve kuruluşlarda projeler yürütebilir; projeler üretebilir, yürütebilir, tavsiye edebilir ve gözden geçirebilir; çocukların gelişim ve beceri alanlarını (Zihinsel / bilişsel, dil, motor, sosyal ve duygusal, kişisel bakım) değerlendirebilir, gelişimlerini takip edebilir, çocuk ve ailenin gelişimini destekleyecek programlar hazırlayabilir.Aileleri kalkınma konusunda eğitmek ve desteklemek; çocukların aileye gelişimi, sağlığı ve eğitimi ile ilgili eğitim, rehberlik ve danışmanlık hizmeti vermek; hastanelerdeki gelişmelerin izlenmesi, bireysel ve grup etkinlikleri için eğitim hedeflerinin belirlenmesi, çeşitli yayınlarda hizmet içi eğitim çalışmaları, oyuncak tasarımı ve çocuk kitapları için eğitim programlarının hazırlanması, danışmanlık ve denetim çalışmaları.

Sağlık Yönetimi Bölümü
Sağlık yönetimi, sağlık hizmetlerini sunarak toplumun sağlık düzeyini korumak ve geliştirmek için malzeme ve insan kaynaklarının planlanması, organizasyonu, mobilizasyonu ve denetimidir. İnsan ve diğer kaynaklar aracılığıyla önceden belirlenmiş hedeflere ulaşmak için belirli bir resmi organizasyonda ortaya çıkan birbiriyle ilişkili sosyal ve teknik fonksiyonlar ve faaliyetleri içeren bir süreçtir.

Hitit Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü 2014 yılında kurulmuş ve 2017 yılında Sağlık Koleji'ne bağlanmıştır. 2018-2019 eğitim öğretim yılında bölümümüze öğrenci kabulü için yaptığımız başvuru Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmıştır.Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Beslenme ve Diyetetik Lisans Programı, beslenme bilimlerini diyetisyenlik teorisi ve pratiği ile birleştiren disiplinler arası bir eğitim programıdır.

4 yıllık bir eğitim süresine sahiptir. Eğitim dili Türkçedir, buna ek olarak mesleki İngilizce eğitimi verilmektedir. 4 yıllık eğitim sürecini tamamlayan öğrenciler ‘Beslenme ve Diyetetik Lisans Diploması’ almaya hak kazanırlar.

Müfredat genel olarak beslenme bilimi ve mesleki uygulamalara giriş alanında yoğun bir eğitim sağlamak üzere düzenlenmiştir. Temel çalışma alanları olarak biyokimya, fizyoloji, etik ve iletişimin yanı sıra uygulamaya yönelik olarak klinik diyetisyenlik, toplum ve halk beslenmesi, toplu beslenme sistemleri yönetimi alanlarını kapsamaktadır.

Beslenme ve Diyetetik Bölümü Mezunlarının Çalışma Alanları
Beslenme ve Diyetetik Bölümü Mezunları, toplumdaki diyet ve beslenme sorunlarını değerlendiren, teşhis eden ve tedavi eden nitelikli sağlık profesyonelleridir. Halk sağlığı ve gıda, sağlık ve hastalık konusundaki bilimsel araştırmaları, insanların uygun yaşam tarzı ve gıda seçimlerini yapabilmelerini sağlayan pratik rehberliğe dönüştürmektedir.

Çalışma alanları arasında;
•Tedavi kurumları (özel ve kamuya bağlı hastaneler, poliklinikler, sağlık merkezleri, diyaliz üniteleri, vb.)
•Toplu beslenme sistemleri (yemek fabrikaları, otel yiyecek ve içecek bölümleri,  toplu beslenme yapılan tüm özel ve kamu kuruluşları, vb.)
•Halk sağlığı hizmeti verilen kurumlar (Ana-çocuk sağlığı merkezleri, sağlık ocakları, çocuk ve yaşlı bakımevleri, spor okulları, vb.)
•Besin sanayi
•Araştırma kurumları
•Eğitim kurumları bulunmaktadır.

Beslenme ve Diyetetik Lisans Programı mezunları gerekli kriterleri sağladıkları takdirde lisansüstü eğitime devam ederek bilim uzmanı ve doktora derecesi alabilir ve akademik alanda da çalışabilirler.

Sosyal Hizmet Bölümü
Bir disiplin ve meslek olan sosyal hizmet, insanlar ve çevreleri arasındaki birçok karmaşık hareketliliği inceler. Sosyal hizmetin amacı, her insanın potansiyelini tam olarak geliştirmesini, yaşamını zenginleştirmesini sağlamak ve işlev bozukluğunu önlemektir. Toplumda var olan engelleri, eşitsizlikleri ve adaletsizlikleri ele alan sosyal hizmet mesleği, sorun çözmeye ve değişime odaklanır. Bu sayede daha eşit şartlarda ve daha iyi yaşam koşullarına sahip bir toplum oluşturulması amaçlanır. Ayrıca sosyal hizmet; krizlere ve acil durumlara olduğu kadar, günlük kişisel ya da sosyal sorunlara da yanıt verir. Bu çerçevede Sosyal Hizmet Bölümü’nde yardıma ya da bakıma muhtaç olan, şiddet gören ve maddi sıkıntı çeken dezavantajlı kişilere müdahale edecek alanında uzman meslek elemanlarını yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Sosyal Hizmet Bölümü Mezunlarının İstihdam Edildiği Kurumlar Nelerdir?
Sosyal hizmet mezunları sosyal hizmet konusunda faaliyet gösteren her türlü kurum ve kuruluşta kendilerine çalışma alanı bulabilirler. Örnek vermek gerekirse sosyal hizmet mezunu;
•Huzurevlerinde ve Yaşlı Dayanışma Merkezlerinde,
•Çocuk Yuvaları, Sevgi Evleri, Çocuk Evleri, Kız ve Erkek Yetiştirme Yurtlarında,
•Koruyucu Aile Hizmetleri ve Evlat Edindirme Hizmetleri Aile Danışma Merkezlerinde,
•Kadın Konukevlerinde,
•Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerinde,
•Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezinde,
•Ceza ve Tevfik Evlerinde,
•Aile ve Çocuk Mahkemelerinde,
•Sokak Çocukları Merkezlerinde,
•Özel Bakım Merkezlerinde,
•Kreş ve Gündüz Bakım Evlerinde,
•Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde,
•Sağlık Kuruluşlarında, Devlet ve Özel Hastanelerde,
•Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezlerinde,
•Özel Eğitim Kuruluşlarında,
•Toplum Merkezlerinde,
•Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında,
•Kredi ve Yurtlar Kurumunda,
•Kriz Merkezlerinde,
•Yerel Yönetim Birimlerinde,
•Sivil Toplum Örgütleri ve Vakıflarda,
•Devlet Planlama Teşkilatında,
•Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü,
•Sosyal Güvenlik Kurumunda ve daha birçok kurum/kuruluşta kendilerine iş bulabilir.