• 43

  Akademik Birim

 • 11

  Fakülte

 • 1

  Enstitü

 • 1

  Yüksekokul

 • 7

  Meslek Yüksekokulu

 • 20

  Uygulama ve Araştırma Merkezi

 • 286

  Bölüm / Program

 • 86

  Önlisans

 • 66

  Lisans

 • 134

  Lisansüstü

 • 1502

  Akademik ve İdari Personel

 • 79

  Profesör

 • 97

  Doçent

 • 224

  Dr. Öğr. Üyesi

 • 481

  Öğretim Elemanı

 • 18000+

  Öğrenci

 • 6232

  Önlisans Öğrencisi

 • 9040

  Lisans Öğrencisi

 • 1468

  Lisansüstü Öğrencisi

 • 1200+

  Uluslararası Öğrenci

 • 120

  Üniversite İle Anlaşma

 • 6250+

  Öğrenciye Burs Desteği

 • 680+

  Proje