Şahsen Başvuru Yolu İle Kayıt

Şahsen Başvuru Yolu İle Kayıt

Elektronik kaydı tercih etmeyen veya zorunlu nedenlerle elektronik kaydı yapılamayan öğrencilerimizin kayıt işlemleri,  06-10 Eylül 2021 tarihleri arasında (saat 09:00-17:00 arası) Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi'nde bulunan Kayıt Kabul Bürosu’nda yapılacaktır.

Şahsen başvuru sırasında aşağıdaki belgelerin öğrencilerimizin yanında bulundurmaları gerekmektedir:
a) Ortaöğretim kurumlarından alınan Diploma veya Çıkış Belgesinin aslı. (Başarı Belgesi, mezuniyet belgesi yerine kullanılmaz)
b) YKS Yerleştirme Sonuç Belgesi (İnternet çıktısı),
c)Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Kimliğinizin yanınızda olması ve kimlik üzerinde T.C. numarası yazılmış olması gerekmektedir),
ç) 4 adet 4x5 cm ebadında fotoğraf (Fotoğraflar son altı ay içinde, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır),
d) Erkek adaylardan bakaya veya yoklama kaçağı olanlar, Askerlik Şubelerinden alacakları Askerlik Durum Belgesi (Fakülte veya yüksekokula kaydolmasında askerlikçe bir sakınca olmadığına dair belge),
e) Sivil hava ulaştırma işletmeciliği bölümüne yerleşen öğrenci adaylarımızın tam teşekküllü hastaneden sağlık kurulu raporu ve adli sicil kayıt örneği getirmeleri gerekmektedir. Aksi taktirde e-devlet kayıtları onaylanmayacaktır.
f) Tıp Fakültesi’ne yerleşen öğrencilerimizin tam teşekküllü sağlık kuruluşundan “Tıp Öğrencisi Olabilir” ibaresi yer alan sağlık raporunu eposta ile Üniversitemiz Tıp Fakültesi e-posta adresine (tipfak@hitit.edu.tr) eposta ile göndermeleri gerekmektedir.
g) Sivil Savunma ve İtfaiyecilik bölümüne yerleşen öğrenci adaylarımızın kayıt olmak için Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin itfaiye erliğine atanma şartlarındaki (Madde 15) sağlık koşullarını sağlamaları gerekmektedir. Adayların ayrıca atanmaya ilişkin koşulları incelemelerinde de yarar görülmektedir. (Tam teşekküllü hastaneden sağlık kurulu raporu getirilmesi gerekmektedir.) Aksi taktirde e-devlet kayıtları onaylanmayacaktır.