Değişim Programları
Erasmus+, Mevlana programları ile farklı ülkelerde eğitim imkanı,
Farabi programı ile ülkemizdeki diğer üniversitelerde bir eğitim öğretim yılı eğitim imkanı üniversitemizce sağlanmakta özellikle öğrencilerimizin değişim programlarından faydalanması için rehberlik çalışmaları yapılmaktadır.

Üniversitemiz, pek çok ülke ile eğitim-öğretim anlaşmaları imzalamış ve bunların sonucunda da pek çok faaliyetler yapılmaya başlanmıştır. Bugün itibariyle dünyanın farklı bölgelerinde yer alan toplam 47 ülkeden 71 üniversite ile ikili işbirliği, 53 üniversite ile Mevlana ve 40 üniversite ile de Erasmus+ anlaşması olmak üzere uluslararası arenada, 129 üniversite ile toplam 150 anlaşma imzalanmıştır.  

Söz konusu anlaşmalar çerçevesinde karşı üniversiteler ile öğrenci ve öğretim elemanı değişimi, staj faaliyeti, uluslararası etkinliklerin düzenlenmesi ve ortak proje çalışmaları yapılmış ve yapılmaya devam etmektedir. 


Erasmus+ değişim programı ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız
Mevlana değişim programı ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız
Farabi değişim programı ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız