Kısmî Zamanlı Çalışma
Üniversitemizde her geçen gün yaygınlaşan bu uygulamayla, öğrencilerimiz ders saatleri dışındaki boş zamanlarında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda Üniversitemizin akademik ve idari pek çok biriminde (eğitim birimleri, laboratuvarlar, tahıl laboratuvarı, araştırma merkezleri, kütüphane, proje ofisi, uluslararası ilişkiler ofisi, basın ofisi, bilgi işlem, uzaktan eğitim vb.) günlük en fazla 3 saat, haftalık en fazla 15 saat ve toplamda aylık en fazla 60 saat olmak üzere çalışmalarını sürdürmektedir. Yükseköğretim Kurumları Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul ve Esasları kapsamında, Üniversitemiz birimlerinde talep eden öğrencilerimize boş zamanlarında çalışma imkanı sağlanarak, çalışmaları karşılığında verilen ücretle bir yandan öğrencilerimize ekonomik destek sağlanmaya, diğer yandan da çalıştıkları birimde mesleki anlamda iş deneyimi kazanmalarına çalışılmaktadır. Bu uygulama sayesinde öğrencilerimize ekonomik olarak destek verilirken esas olarak daha öğrenci iken pek çok farklı konuda uygulama becerisi kazanmaları ve tecrübe sahibi olmaları da sağlanmış olmaktadır. Öğrencilerimizin kişisel gelişimine katkı sağlayan kısmi zamanlı çalışma imkanı ile kazanılan etkili ve güçlü iletişim kurabilme, takım çalışmasında uyum ve liderlik ve etkili zaman yönetimi gibi pek çok beceri, öğrencilerimizin mezun olduktan sonraki hayatlarına da yansıyacaktır. 


Yemek Bursu İmkanı
Üniversitemizde öğrencilerimize sunulan sosyal imkanlar her geçen yıl artmakta olup ihtiyacı olan öğrencilerimize bir akademik yıl için Üniversitemiz yemekhanelerinde ücretsiz yemek yeme imkanı sunulmaktadır.