Eğitim - Öğretim
Ülkemizde bugün itibarıyla sayıları 200'e yaklaşan devlet/vakıf üniversitelerinden her yıl binlerce öğrencimiz mezun olmakta ve sadece ülkemizdeki değil, dünyadaki meslektaşlarıyla da rekabet etmek durumunda kalmaktadırlar. Öğrencilerimizi en iyi şekilde yetiştirebilmek ve onların dünyadaki gelişmiş ülkelerdeki öğrencilerin sahip olduğu imkân ve başarılara erişebilmesini sağlayabilmek için özverili bir şekilde çalışmalarımıza devam etmekteyiz.

Dünya standartlarında ve dünyayla rekabet eden bir üniversite için eğitim kalitesini geliştirebilmek, daha çağdaş ve esnek bir yapı içinde eğitimi sürdürmek, öğrencilerimize başarılı ve çok yönlü bir gelecek sunmak adına eğitim ve öğretimin yeniden yapılandırılmasıyla ilgili çalışmalarımız hızla devam etmektedir. Nihai hedefimiz en z bir yabancı dil bilen, sürekli okuyan, araştıran, sorgulayan, hedeflerinin peşinden giden ve gelecek kaygısı taşımayan mezunlar vermektir.

Akademik Takvim
Önlisans & Lisans akademik takvim için tıklayınız.
Lisansüstü akademik takvim için tıklayınız.


Çift Anadal & Yandal
Çift Anadal, bir lisans veya önlisans programına (birinci anadal) kayıtlı olan öğrencilerin, üniversitesindeki başka bir bölümün/programın tüm derslerini alarak, aynı zaman dilimi içinde her iki programı da başarıyla tamamlayıp, ikinci bir dalda lisans diplomasına sahip olmalarıdır. 

Bir lisans öğretim programına kayıtlı olan öğrencilerin, üniversitelerindeki başka bir bölümden bazı dersleri eş zamanlı olarak alıp, başarıyla tamamlamalarına imkan veren yandal programı uygulaması sonucunda ise, öğrencilerimiz çift anadal programındaki gibi diploma değil, bir sertifika alabileceklerdir. Lisansüstü Eğitim
Yükseköğretimin bir parçası olan ve gerçekleştirilen araştırma ve geliştirme çalışmalarıyla gerek bilginin üretilmesi ve hayata aktarılması gerekse nitelikli insan gücü yetiştirme noktasında fonksiyonları olan lisansüstü eğitim stratejik öneme sahip olup bir ülkenin hem uzman personel ihtiyacı için hem de akademisyen ve araştırmacı ihtiyacının karşılanması açısından oldukça önemlidir. 

Üniversitemizin vizyonu doğrultusunda sürekli geliştirdiğimiz iyi yapılandırılmış lisansüstü eğitimimiz ile özgün fikirler üretebilen yaratıcı bireyler yetiştirmekteyiz. Her geçen yıl daha da yoğun başvuruların yapıldığı lisansüstü programlarımızda, öğrencilerimize gerek kendi alanlarında uzmanlaşma gerek farklı disiplinlerden birinde de iş yapabilme yeteneği kazandırılmaktadır.