Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Hitit Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuz dünyada kullanılan en güncel bilim ve teknolojik gelişmelerden yararlanarak ulusal ve uluslararası düzeyde ihtiyaç duyulan, mesleki birikim olarak son derece donanımlı, toplumsal değerlere saygılı, merhametli, özgüveni yüksek ve başarılı bireyler yetiştirmeyi hedeflemekte ve bu yönde çalışmalarını sürdürmektedir. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuz 2020-2021 eğitim öğretim döneminde Çevre Sağlığı ve Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Programlarına öğrencilerini beklemektedir.

• Çevre Sağlığı
• Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri
• Eczane Hizmetleri
• Engelli Bakımı ve Rehabiltasyon
• İş ve Uğraşı Terapisi
• Odyometri


Çevre Sağlığı
İki yıllık eğitim sürecini başarıyla tamamlayan mezunlar çevre kirliliğinin farkında olan, bu kirliliği önlemek için güncel bilimsel gelişmeleri göz önüne alarak çalışmalar yapan bireyler olarak yetişecekler ve çevre sağlığı alanında ön lisans diplomasıyla birlikte sağlık teknikeri (çevre sağlığı teknikeri) unvanını alacaklardır. Bu bölümden mezun olan sağlık personelleri çevre sağlığı konusunda faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlarda (Kamuya bağlı hastaneler, üniversite hastaneleri, özel hastaneler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, belediyeler, Orman ve Su İşleri Bakanlığı,  Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı vb.) görev alabilirler.Programımızdan mezun olan öğrenciler, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince yapılan Dikey Geçiş Sınavından yeterli düzeyde puan alması durumunda aşağıda belirtilen lisans bölümlerine geçiş yapabilir.
Biyoloji
Çevre Mühendisliği
Hemşirelik
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
Bu programı başarıyla tamamlayan mezunlar mesleğinin profesyonel gereklerini yerine getirebilen meslek elamanları olarak yetişecekler ve engelli bakım ve rehabilitasyon alanında ön lisans diplomasıyla birlikte sağlık teknikeri (engelli bakımı teknikeri) unvanını alacaklardır. Bu bölümden mezun olan sağlık personelleri hastanelerde, fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitelerinde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı resmi ve özel engelli bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde, huzurevlerinde, temel sağlık hizmeti veren tıp merkezleri ve polikliniklerde, çeşitli kurumların revirlerinde ve engelli bireylerin evlerinde istihdam edilebilirler.

Programımızdan mezun olan öğrenciler, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince yapılan Dikey Geçiş Sınavından yeterli düzeyde puan alması durumunda aşağıda belirtilen lisans bölümlerine geçiş yapabilir.
- Beslenme ve Diyetisyenlik
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Hemşirelik
Hemşirelik ve Sağlık HizmetleriOdyometri
Programın amacı; işitme kaybı ve denge bozukluğu hastalarının tanısı konusunda bilimsel yöntemleri bilen ve kullanabilen, işitme düzeylerinin belirlenmesi ve kaliteli bir işitme sağlanabilmesi için hastalara işitme ve denge testlerini uygulayabilen ve Kulak Burun Boğaz uzman doktorları tarafından hastalara reçete ile verilen işitme cihazlarının kullanılması konusunda hastalara yardımcı olan sağlık personeli yetiştirmektir.

Program mezunları; kamu, özel hastane ya da tıp merkezlerinin Odyometri/Odyoloji klinikleri, doğumevi işitme tarama üniteleri, okul tarama üniteleri, endüstri alanında gürültü ölçümleri, fabrika taramaları, işitme cihazı satış ve uygulama merkezleri gibi birçok kurumda istihdam edilmektedir.

Programımızdan mezun olan öğrenciler, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince yapılan dikey geçiş sınavından yeterli düzeyde puan alması durumunda aşağıda belirtilen lisans bölümlerine geçiş yapabilir.

Fizik
Fizik Mühendisliği
Optik ve Akustik Mühendisliği
Odyoloji
Özel Eğitim Öğretmenliği


Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri
Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Programının en temel amacı, çeşitli sebeplerden ötürü devlet korumasına alınan çocukların yerleştirildiği çocuk siteleri ve çocuk destek merkezleri gibi kurumlarda çocukların korunması ve bakımına yönelik hizmet edebilecek, onlara eğitim, sosyal ve manevi açılardan destek olabilecek bakım elemanları yetiştirmektir.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı çocuk kuruluşları olan Çocuk Evleri Sitesi, Çocuk Evleri, Çocuk Destek Merkezlerinde, Çocuk Koruma İlk Müdahale Birimlerinde, çeşitli Kamu ve Özel Sosyal Hizmet Kurumlarında, sağlık Kurum ve Kuruluşlarında, resmi ve/ veya özel, özel eğitim kurumları, sivil toplum örgütlerinde ve kamu ve STK’lara ait sokak çocukları merkezleri, devlet korumasına alınan çocuk mülteci merkezleri, Uluslararası organizasyonlarda,sosyal çalışma gerektiren çeşitli projelerde özel/kamu kuruluşlarında  çocuk bakım elamanı ve yönetici olarak çalışabilmektedirler.

Programımızdan mezun olan öğrenciler, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince yapılan dikey geçiş sınavından yeterli düzeyde puan alması durumunda aşağıda belirtilen lisans bölümlerine geçiş yapabilir.

Çocuk Gelişimi
Okul Öncesi Öğretmenliği
Özel Eğitim Öğretmenliği
Sağlık Yönetimi
Sosyal Hizmet

İş ve Uğraşı Terapisi
İş ve Uğraşı Terapisi, anlamlı ve amaçlı aktivitelerle sağlığı ve refahı geliştiren kişi merkezli bir sağlık mesleğidir. İş Uğraşı teknikerlerinin temel amacı kişilerin günlük yaşam aktivitelerine katılımını sağlamak ve aktivitelerinde bağımsız olmalarını sağlamaktır. İş uğraşı terapi teknikerleri, ergoterapistler ile birlikte bireylerle, gruplarla veya topluluklarla iş birliği içinde çalışmak için gerekli bilgi, beceri ve davranışlarla donatılan tıbbi, sosyal, davranışsal, psikolojik, psikososyal ve ergoterapi bilimi alanında eğitime sahiptir.

Bu programdan mezun olmuş öğrenciler; hastanelerde, okullarda, sağlık kliniklerinde, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, evde sağlık hizmeti veren kurumlarda,huzurevlerinde, kreşlerde ve duyu bütünleme merkezlerinde çalışırlar.

Programımızdan mezun olan öğrenciler, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince yapılan dikey geçiş sınavından yeterli düzeyde puan alması durumunda aşağıda belirtilen lisans bölümlerine geçiş yapabilir.

Ergoterapi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Hemşirelik
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri
Sağlık Yönetimi
Sosyal Hizmet
Acil Yardım ve Afet Yönetimi

Eczane Hizmetleri
Bu programın amacı; eczanelerde, hastaya ilaç ve tıbbi ürünlerin sunumunda, yetkili ve sorumlu olan eczacılara yardımcı olmak üzere yüksekokul eğitimi almış nitelikli eleman yetiştirmektir.

Bu bölümden mezun olan Eczane Teknikerleri eczaneler, devlet hastanesi, özel hastane, ecza depoları, ilaç firmaları, kamu kurumlarında eczane ile ilgili bölümlerde ilaç ve tıbbi ürünlerin hazırlanması, saklanması ve sunulmasında, eczacı gözetiminde görev alır ve eczacılık faaliyetlerine yardım eder.

Programımızdan mezun olan öğrenciler, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince yapılan dikey geçiş sınavından yeterli düzeyde puan alması durumunda aşağıda belirtilen lisans bölümlerine geçiş yapabilir.

Kimya Mühendisliği
Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya
Kimya
Biyokimya